1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Szkolne orliki otwarte - zasady korzystania

Szkolne orliki otwarte - zasady korzystania

05/05/2020 13:04
Szkolne orliki otwarte - zasady korzystania
Zasady korzystania z obiektu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku 16.00 – 20.00
w soboty i niedziele 12.00 do 20.001. Zachowanie zasad dystansu społecznego – odległości 2 metrów.

2. Brak obowiązku zasłaniania twarzy na terenie obiektu.

3. Dezynfekcja rąk przed wejściem i przed wyjściem z obiektu.

4. Weryfikacja liczby uczestników, ich wieku oraz przestrzegania zasad korzystania z obiektu przez animatora, pracownika i trenera.

5. Brak możliwości korzystania z szatni poza WC.

6. Ograniczona liczba osób: na każdym z boisk 6 + 1 (animator, pracownik, trener), 2 na bieżni okólnej. Inne osoby czekają na swoją kolej poza ogrodzeniem obiektu.
7. Czas przebywania na obiekcie: 45 minut a następnie 15 minutowa przerwa techniczna.

8. Uczestnicy korzystają tylko z własnego sprzętu sportowego.

9. Pracownik dokonuje niezbędnej dezynfekcji po każdej grupie uczestników.

10. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do powyższych zasad oraz zaleceń animatora, pracownika lub trenera.

11. Uczestników obowiązują również zapisy Regulaminu Orlik przy SP nr 1.

12. Rezerwacji Orlika, boisk do piłki koszykowej lub bieżni okólnej można dokonać pod numerem telefonu 603 882 923.Zasady korzystania z obiektu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku 16.00 – 20.00

w soboty i niedziele 12.00 do 20.00Obowiązujące limity na:

- boisku zielonym,

- boisku wielofunkcyjnym ( Orlik)

Maksymalnie 6 osób oraz 1 trener.

Płyta sportowa – I

- piłka nożna dla grup zorganizowanych

max.6 osób + trener jednocześnie

(rotacja: 45 min. zajęć + 15min.przerwy)

Płyta sportowa - II

- Koszykówka - indywidualnie, maksymalnie 6 osób jednocześnie (rotacja: 30 min. gry + 15 min. przerwy)

UWAGA !

Wszystkie osoby ponad wyznaczone limity dla poszczególnych płyt sportowych muszą znajdować się poza ogrodzeniem obiektu. Dostosowanie się do regulaminu i podanych godzin otwarcia obiektu. Niezastosowanie się do tych zasad grozi sankcjami ze strony służb uprawnionych do kontroli.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim