1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. I Posiedzenie Aglomeracyjnej Rady Seniorów

I Posiedzenie Aglomeracyjnej Rady Seniorów

05/03/2020 19:49
I Posiedzenie Aglomeracyjnej Rady Seniorów
Krystyna Sikora i Józef Kozan reprezentują Ostrowską Radę Seniorów w nowo powołanej Aglomeracyjnej Radzie Seniorów. Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie nowe rady, na której jej członkowie odebrali nominacje. Na posiedzeniu zaprezentowane zostały także założenia „Polityki Senioralnej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2020-2027”.

Rada Seniorów to społecznicy, osoby związane z organizacjami senioralnymi, pracujące dla osób starszych i z nimi. Łącznie jest to grono 15 osób z kilkunastu samorządów, z wszystkich 3 powiatów i dwóch największym miast Aglomeracji. – To pierwsza w Polsce tego typu Rada o tak dużym zasięgu. Trzeba pamiętać, że to reprezentanci 24 samorządów SAKO, różnych środowisk, bo są to gminy miejskie i wiejskie. Koordynacja współpracy tylu samorządów w tak ważnej społecznie sprawia czyni nas pionierem w tej materii w skali kraju – ocenia Ewa Milewska, dyrektor Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Rada jest organem konsultacyjnym, doradczym, opiniotwórczym, ale przede wszystkim inicjującym działania na rzecz Seniorów. Ważnym jej zadaniem będzie budowanie więzi międzypokoleniowej. Tak, by Seniorzy mogli swoim doświadczeniem wspierać młodych, a ci odpłacać się swoim zaangażowaniem i energią w przeprowadzaniu wspólnych inicjatyw. Na I Posiedzeniu Rady zaprezentowano też wypracowaną „Polityki Senioralnej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2020-2027”. Taki dokument, który określa w jakim kierunku powinny rozwijać się usługi publiczne, naszą wspólną przestrzeń czy ofertę medyczną jest potrzebny już dzisiaj, a w kolejnych latach będzie jeszcze bardziej istotny. Zgodnie z prognozą GUS grupą wiekową, której udział w populacji w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wzrośnie najbardziej są osoby w wieku 65+. W 2027 roku w stosunku do 2017 liczba osób w wieku 65+ wzrośnie aż o 64 procent! Długość życia wydłuża się, a Seniorzy coraz częściej są aktywni fizycznie i społecznie. Dlatego otaczający ich świat, samorządy, które odpowiedzialne są za usługi publiczne i jakość życia muszą brać pod uwagę potrzeby tej największej w społeczeństwie grupie społecznej. Polityka Senioralna, którą zaprezentowano jest wyznacznikiem podejmowania inwestycji i przedsięwzięć właśnie dla Seniorów. Jej główne założenie to poprawa jakości życia takich osób, a ten cel można osiągnąć realizując poniższe cele: – Poprawa infrastruktury przyjaznej i bezpiecznej dla osób starszych, w tym dążenie do rozwoju przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej oraz małej architektury dostosowanej do potrzeb osób starszych. – Poprawa komunikacji publicznej i mobilności poprzez stworzenie katalogu ulg i zniżek dla Seniorów poprawiających i zwiększających dostępność oraz włączenie się do życia społecznego, kulturalnego
i sportowego. – Rozwój instytucjonalnych form opieki nad osobami starszymi, w tym zwiększenie liczby miejsc opieki stałej i dziennej.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim