1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Ruszył nabór do szkół podstawowych i przedszkoli

Ruszył nabór do szkół podstawowych i przedszkoli

03/03/2020 19:48
Ruszył nabór do szkół podstawowych i przedszkoli
1 marca rozpoczął się nabór do przedszkoli oraz szkół podstawowych.

Rekrutacja do przedszkoli potrwa do 31 marca 2020 r. Zapraszamy na stronę internetową https://przedszkola-ostrow-wielkopolski.nabory.pl/ . Przypominamy, że kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba punktów uzyskana
na podstawie spełnianych kryteriów naboru. We wniosku należy wybrać preferowaną placówkę oraz dwie alternatywne. Wydrukowany i podpisany wniosek należy zanieść do placówki pierwszego wyboru. Przypominamy również, że wszystkie dzieci w wieku 6 lat, mogą realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach zerowych zlokalizowanych w szkołach podstawowych. Dzieci, które z różnych przyczyn nie dostaną się do wybranych przedszkoli w rekrutacji zasadniczej będzie można zapisać podczas rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się 15 maja 2020 r.

Do 31 maja 2020 r. trwa rekrutacja zasadnicza do klas pierwszych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski, dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej. Zapraszamy na stronę
https://sp-ostrow-wielkopolski.nabory.pl , za pomocą której można wypełnić elektroniczny wniosek przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej zlokalizowanej poza obwodem zamieszkania, rekrutacja uzupełniająca odbędzie się od 1 do 7 czerwca 2020 r., tylko na wolne miejsca pozostałe po rekrutacji zasadniczej. Przypominamy, że do szkoły obwodowej dziecko zostaje przyjęte z urzędu i nie podlega procesowi rekrutacji. Zgłoszenia można dokonać bezpośrednio w szkole lub za pomocą elektronicznego systemu NABO poprzez wypełnienie dokumentu, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.

Wydział Edukacji i Sportu
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim