1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. VI Maraton Ostrowski im M. Jakowczyka w Ostrowie Wielkopolskim

VI Maraton Ostrowski im M. Jakowczyka w Ostrowie Wielkopolskim

10/06/2012 17:30
VI Maraton Ostrowski im M. Jakowczyka w Ostrowie Wielkopolskim

VI Maraton Ostrowski im M. Jakowczyka w Ostrowie Wielkopolskim
100 Maraton Witka Olejniczaka,
24.06.2012 r. ,
kompleks leśny Piaski - Szczygliczka,

Start godz.10:00 - ul. Plażowa 10
Meta – ul. Plażowa 10
6 pętle po 7032 m
Limit czasu (bez limitu czasowego)

Prawo do uczestnictwa posiadają osoby, które w dniu 24.06.2012r. mają ukończone 18 lat i okażą dokument stwierdzający tożsamość podczas weryfikacji. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu maratońskim lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie na własną odpowiedzialność.
 

Zgłoszenia elektronicznie zawierające: imię i nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania i przynależność klubową podać na: http://zapisy.grandprix.vipower.pl/info/info/id/startInfo Termin przyjmowania zgłoszeń elektronicznych do 20.06.2012 r., w wyjątkowych sytuacjach zgłoszenia będą przyjmowane w dniu 24.06.2012 w biurze zawodów w godzinach pracy biura tj. godz.7:00-8:30. Po godzinie 8:30 biuro będzie nieczynne.

ORGANIZATOR - Klub Sportowy „Maraton” Ostrów
Impreza dofinansowana ze środków Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

http://ksmaraton.livenet.pl