1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Aż 1,4 mln zł na wymianę pieców w 2020 roku

Aż 1,4 mln zł na wymianę pieców w 2020 roku

12/02/2020 22:10
Aż 1,4 mln zł na wymianę pieców w 2020 roku
Rekordowe 1,4 miliona złotych zaplanowano w miejskim budżecie na wymianę pieców węglowych. By zachęcić mieszkańców do włączenia się w miejską sieć ciepłowniczą, ostrowskie władze proponują zwiększenie dofinansowania na takie rozwiązanie – z 5 do 7,5 tysiąca złotych.

Dotacje dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła przyznawane są od 2015 roku. Dzięki temu z miasta znikają kolejne stare „kopciuchy”.

- Do tej pory wydaliśmy na ten cel blisko 4 miliony złotych, czego efektem jest to, że z Ostrowa zniknęło blisko 800 pieców węglowych. Niektóre gminy z naszego regionu znacząco zmniejszają środki na takie wsparcie, niektóre rezygnują z niego całkowicie, my zwiększamy kwotę na dotacje do rekordowych w historii miasta 1,4 miliona złotych. Dlaczego? Ponieważ przynosi to efekty. Kiedy zaczynaliśmy, w 2015 roku, odnotowano 80 dni w roku, w których przekroczony został dopuszczalny poziom pyłu PM10. W 2019 roku było to już 47 dni. To nadal niemało, jednak chcemy dalej walczyć o czyste powietrze w naszym mieście – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Dotacja udzielana jest na wymianę źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i polega na likwidacji palenisk węglowych i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ogrzewania w postaci podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewania gazowego, ogrzewania elektrycznego, ogrzewania olejowego lub pompy ciepła.

W tym roku ostrowskie władze proponują podwyższenie kwoty dotacji na podłączenie do miejskiego „cieplika”.

- Chcemy zainteresować ostrowian takim rozwiązaniem zwiększając kwotę dofinansowania z 5 do 7,5 tysiąca złotych. Z jednej strony pozbędziemy się kolejnego pieca węglowego, a z drugiej, zwiększenie ilości odbiorców ciepła sieciowego przełoży się na efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury ciepłowniczej – przekonuje Mikołaj Kostka, zastępca prezydenta Miasta.

Do tej pory dotacja mogła zostać udzielona wyłącznie na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz na zakup i montaż nowego źródła ogrzewania. Kolejną proponowaną zmianą ma być dodanie do tej listy kosztu demontażu węglowego paleniska. Komplet zmian w formie uchwały przedstawiony zostanie ostrowskim radnym podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej. W przypadku jej przyjęcia zostanie przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

O szczegółach związanych z zasadami przyznawania tegorocznych dotacji oraz o terminie rozpoczęcia naboru wniosków będziemy informować na stronie internetowej ostrowskiego Urzędu Miejskiego oraz na łamach Informatora Miejskiego.

W przypadku pytań informacji udzieli Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska, tel. 62-58-22-227 lub 62-58-22-237, adres e-mail: ros@umostrow.pl.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim