1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Pierwsze koncerty zabrzmią latem

Pierwsze koncerty zabrzmią latem

18/02/2020 22:09
Pierwsze koncerty zabrzmią latem
Trwają prace budowlane związane z modernizacją miejskiego amfiteatru. Inwestycję realizuje ostrowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego, a jej wartość to blisko 1,6 mln zł. Prace zostaną zakończone w połowie roku. Obecnie trwają prace wykończeniowe budynku zaplecza, wkrótce rozpocznie się montaż zadaszenia sceny.

Obecnie trwają prace przy budynku zaplecza, który jest najbardziej zaawansowaną częścią tej inwestycji. Zamontowane zostały okna i drzwi zewnętrzne, położona została instalacja elektryczna i trwają przygotowania do prac elewacyjnych. Kolejny etap to montaż konstrukcji, na której umieszczone zostanie zadaszenie sceny.

- Pozwoli to na organizację wydarzeń kulturalnych niezależenie od warunków atmosferycznych. Amfiteatr ma szansę być kulturalną perełką naszego miasta. Ta modernizacja nada mu drugie życie. Chcemy, by ostrowski Park Miejski wypełnił się muzyką i ciekawymi wydarzeniami kulturalnymi. Myślę, że świetnym pomysłem byłoby również kino plenerowe – wymienia Beata Klimek prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Ze zmodernizowanego obiektu ostrowianie będą mogli korzystać już w podczas najbliższych wakacji. Scena będzie powiększona, zamontowane zostanie zadaszenie, a widownia wyposażona będzie w wygodne siedziska, dzięki czemu obiekt zyska o 60 miejsc więcej, niż było do tej pory. Przy amfiteatrze powstanie budynek wyposażony w toalety. W sąsiedztwie znajdą się również dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Szerokość drzwi i korytarzy umożliwi poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Koszt prac budowlanych to 1 595 522,04 zł. Pozyskane przez Ostrów dofinansowanie to 810 625,62 zł.

Inwestycja ta realizowana jest w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej. Jej projekt objął zakończony już remont budynku Sali Sesyjnej, a także trwające - modernizację Ogródków Jordanowskich, rewitalizację ciągu ulic w centrum oraz właśnie modernizację amfiteatru. W oparciu o te inwestycje realizowane będą projekty społeczne. Miejski program rewitalizacji zawiera ponad 40 działań społecznych.

- Ostrów Wielkopolski, jako pierwsze miasto w Polsce, wprowadził innowację społeczną w formie Rewitalizacyjnego Budżetu Obywatelskiego. Wyniósł on 100 tys. zł. Zwycięskie zadania zrealizowane zostaną na terenie obszaru rewitalizacji. To m.in. kino plenerowe w amfiteatrze, porady psychologiczne dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej, czy minikoncert świąteczny na ostrowskim deptaku. Miasto jest całością i tak patrzymy na wieloletni proces rewitalizacji, który zarówno w wymiarze inwestycyjnym, jak i społecznym, chcemy prowadzić współdziałając z mieszkańcami – dodaje prezydent Miasta.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 11 260 706,22 zł, wartość dofinansowania - 8 973 889,78 zł.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim