1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Zmiany w ewidencji odpadów i rejestrze BDO

Zmiany w ewidencji odpadów i rejestrze BDO

31/01/2020 17:45
Zmiany w ewidencji odpadów i rejestrze BDO
Od dziś, 31 stycznia, obowiązuje nowelizacja ustawy o odpadach dotycząca ich ewidencjonowania i bazy BDO. Podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz podmiotom zbierającym odpady komunalne wydłużony został termin składania sprawozdań za 2019 rok do połowy 2020 roku.

Rejestr BDO to inaczej rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. BDO pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Pierwotnie, pierwsze sprawozdania miały trafiać do Bazy Danych o Odpadach do 31 stycznia. Nowelizacja wydłuża termin sprawozdawczości za 2019 rok do 30 czerwca 2020 roku.

Kolejna zmiana pozwala na prowadzenie papierowej ewidencji do końca czerwca tego roku, na takich samych zasadach, jak elektronicznej - papierowe karty przekazania odpadów muszą zostać wydane do każdego transportu (muszą je posiadać kierowcy pojazdu przewożącego odpady). Należy jednak pamiętać, że papierowe dokumenty muszą zostać wpisane do rejestru BDO do 31 lipca 2020 roku. Za brak takich wpisów grozić będą sankcje.

Papierowa ewidencja jest dozwolona również w przypadku awarii rejestru BDO. Po usunięciu awarii dane z papierowych kart należy bezzwłocznie wprowadzić do rejestru.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim