1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. O skutecznej profilaktyce

O skutecznej profilaktyce

06/12/2019 14:38
O skutecznej profilaktyce
Już po raz drugi eksperci z dziedziny rozwiązywania problemów alkoholowych, a także przemocy w rodzinie byli prelegentami konferencji pt. „Skuteczna profilaktyka wyzwaniem w pomocy drugiemu człowiekowi”. Spotkanie odbylo się w piątek, 29 listopada 2019 r. w Forum Synagoga przy ulicy Raszkowskiej 21 w Ostrowie Wielkopolskim.

Organizatorem konferencji jest Wydział Spraw Społecznych, Referat Rozwiązywania Problemów Uzależnień Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. W konferencji udział wzięli m.in. członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, dyrektorzy i pedagodzy szkół zarówno podstawowych, jak i ponadgimnazjalnych, dyrektorzy przedszkoli, kuratorzy sądowi, policja, pracownicy MOPS, PCPR i OPiTU.

Podczas konferencji omówionych zostało pięć zagadnień. Wykład „O przeszłości, która wpływa na teraźniejszość” wygłosila Magdalena Sękowska. Wykład „Lepiej rozumieć, żeby lepiej pomagać, czyli co zabrać ze sobą w podróż pomagania” – wygłosiła Katarzyna Łukowska, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Wykład „Jak towarzyszyć ofiarom przemocy w wychodzeniu z przemocy” – wygłosiła Dorota Jaszczak-Kuźmińska. Wykład „Alkohol i nakroktyki - wciąż aktualne zagrożenia” – wygłosił dr Eryk Matyszkiewicz. Wykład „Dlaczego warto wiedzieć, wspierać i pomagać?" wygłosiła Krystyna Sikora.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim