1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Sprzęt dla strażaków ochotników

Sprzęt dla strażaków ochotników

26/11/2019 22:30
Sprzęt dla strażaków ochotników
Ochotnicy z OSP w Ostrowie Wielkopolskim otrzymali sprzęt, w tym indywidualne wyposażenie, niezbędny do działań ratowniczo-gaśniczych podczas katastrof, klęsk żywiołowych i poważnych awarii. Wartość przekazanego sprzętu to 18 600 złotych.

Większość środków, tj. 13 020 złotych pochodziła z dotacji udzielonej Miastu na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pozostałą kwotę wydatkowano z budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Z wnioskiem o dofinansowanie Miasto wystąpiło w ramach ogłoszonego przez WFOŚiGW w Poznaniu konkursu z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii.

- W ramach przedsięwzięcia pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim w sprzęt i ubrania służące ograniczeniu i likwidacji zagrożeń środowiskowych” dokonaliśmy zakupu specjalistycznej pilarki ratowniczej, zestawu poduszek wysokociśnieniowych, prądownicy wodno-pianowej, drabiny teleskopowej i bosaka ratowniczego, a także kamizelek asekuracyjnych – wymienia Piotr Olszak z Biura Zarządzania Kryzysowego.

Uroczystego przekazania dokonał Andrzej Baraniak Sekretarz Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, który dziękował wszystkim druhom za zaangażowanie, odwagę i poświęcony czas w działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Ostrowa.

- Przekazany sprzęt był niezbędny do podejmowania szerszego zakresu działań ratowniczo-gaśniczych. Dzięki specjalistycznym kamizelkom do ratownictwa wodnego możliwy będzie udział jednostki przy prowadzeniu działań na akwenach, jak wodowanie łodzi ratowniczych, akcje poszukiwawcze prowadzone na wodzie czy podejmowanie osób poszkodowanych z wody. Kapoki asekuracyjne są niezbędne przy budowaniu przez strażaków punktów czerpania wody w sytuacji wystąpienia dużych pożarów. Bardzo cieszy nas doposażenie jednostki w piłę ratowniczą, która umożliwia cięcie konstrukcji poszyć dachowych łącznie z elementami metalowymi. Zestaw wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych umożliwi podnoszenie ciężaru o wadze do 14 ton. Otrzymany sprzęt będzie służył mieszkańcom Ostrowa i innym na terenie naszego działania – podkreśla Adam Kołodziej naczelnik OSP.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim