1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Jesienne porządki w mieście

Jesienne porządki w mieście

25/11/2019 13:37
Jesienne porządki w mieście
Jeszcze niecały miesiąc do kalendarzowej zimy, która jak zapowiadają synoptycy może być intensywna i mroźna. Jednak póki, co trawa cały czas polska złota jesień ze zmienną jak na tę porę pogodą - raz ciepło raz zimno. Wiele osób w tym czasie porządkuje swoje posesje, ogrody i działki usuwając zwiędłe kwiaty, krzewy, liście czy też nadmierne zadrzewienia. Intensywne prace porządkowe na terenie miasta szczególnie w parkach i na terenach skwerów miejskich prowadzi też CRK Zieleń i Rekreacja. W tych działaniach uczestniczą również osoby realizujące prace społecznie-użyteczne wykonywane pod nadzorem strażników miejskich. Efekty ich pracy są już widoczne w wielu miejscach, co nie oznacza,, że zostały ostatecznie zakończone. Jak co roku, wiele osób w tym właściciele posesji kierują do Straży Miejskiej pytania co robić, jak postępować z odpadami zielonymi zgodnie z przepisami jakie obowiązki nakłada na nich prawo w tym zakresie szczególnie tam gdzie w pasie drogi przed posesją rosną drzewa z których liście opadają na chodnik.

Otóż jesienne sprzątanie chodników przy posesjach to przede wszystkim kwestia odpowiedzialności prawnej właścicieli, a nie tylko estetyki. Pamiętać należy, że pieszy, który poślizgnie się – na przykład na nieuprzątniętych liściach – i dozna jakiegoś urazu, może później żądać odszkodowania od właściciela posesji, zwrotu kosztów leczenia, a nawet wypłacania renty, podobnie jak w sytuacji zalegającego na chodniku śniegu lub lodu. W przypadku niewielkiej ilości odpadów biodegradalnych można je spryzmować na kompostowniku lub na chwilę obecną do czasu zmiany przepisów sukcesywnie usuwać wrzucając do kosza na odpady komunalne - zmieszane. Przy dużej ilości najlepiej dostarczyć je do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działających na terenie miasta tzw. „pszoków”, zlokalizowanych przy ulicach: Staroprzygodzkej, Lotniczej lub Wylotowej.

A co w sytuacji, gdy liście leżą na chodniku? Otóż zgodnie z przepisami właściciel w tym również administrator posesji jest obowiązany zapewnić systematyczne sprzątanie chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz terenu na częściach nieruchomości służących do użytku publicznego – między innymi poprzez ich oczyszczanie z opadłych liści i innych zanieczyszczeń. Wówczas należy zgrabić i spryzmować liście na skraju chodnika od strony jezdni w sposób niezagrażający bezpieczeństwu przechodniów jak również pojazdów z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji. Takie działanie znacznie ułatwi ich usunięcie z pasów drogowych przez służby miejskie. Właściciel nieruchomości nie jest jednak obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój pojazdów. O tych jak również i innych obowiązkach właścicieli i administratorów posesji jest mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z dnia 24 lutego 2016 roku wprowadzonego Uchwałą Nr XVIII/204/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

Osoby niewywiązujące się ze swoich obowiązków muszą liczyć się z konsekwencjami karnymi w postaci mandatu, który może wynieść do 500 zł. lub skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim