1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. 7,5 mln zł dofinansowania dla OZC!

7,5 mln zł dofinansowania dla OZC!

05/11/2019 15:48
7,5 mln zł dofinansowania dla OZC!
Ostrowski Zakład Ciepłowniczy pozyskał ponad 7,5 mln zł dofinansowania na budowę wysokosprawnej kogeneracji z dwoma agregatami kogeneracyjnymi na gaz ziemny. To część zintegrowanego i szerokiego projektu Ostrowskiego Rynku Energetycznego realizowanego w Grupie Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego.

- To kolejny ważny element ofensywy inwestycyjnej w miejskiej gospodarce komunalnej oraz znaczący krok na drodze rozwoju Ostrowskiego Rynku Energetycznego, również z dużym udziałem funduszy zewnętrznych – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Projekt pn. Budowa wysokosprawnego bloku kogeneracji na potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa Wielkopolskiego i Klastra Energii „Ostrowski Rynek Energetyczny” znalazł się na liście pozytywnie ocenionych w ramach europejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego przez NFOŚiGW. Pozyskane dofinansowanie to 7 705 344,00 zł, a wartość całego przedsięwzięcia to 20 046 615,00 zł.

- NFOŚiGW to kolejna po Ministerstwie Energii krajowa instytucja wspierająca nasz projekt Ostrowskiego Rynku Energetycznego realizowany od 1,5 roku w Grupie Kapitałowej CRK. Szczególnie doceniona została spójność działań spółek komunalnych w ramach ORE oraz komplementarność i zintegrowany wymiar projektu – wskazuje Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego.

W ramach dofinansowanego przedsięwzięcia realizowane będą zadania związane z zakupem dwóch źródeł kogeneracyjnych o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej 6,8 MWe i mocy cieplnej 6,40 MWt. Źródłem paliwa będzie gaz ziemny. Układ kogeneracyjny powstanie na terenach OZC przy ul. Grunwaldzkiej i przyłączony zostanie do istniejącej sieci cieplnej i elektrycznej. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020-2023.

- Budowa systemu kogeneracyjnego jako źródła energii cieplnej i elektrycznej pozwoli na ograniczanie kosztów związanych z emisją CO2, zdywersyfikuje paliwa zasilające posiadane ciepłownie oraz umożliwi uzyskanie nowych źródeł dochodów – z produkcji energii elektrycznej – zaznacza Jan Grześkowiak, prezes Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego.

Ostrowski Rynek Energetyczny to innowacyjny i wielowymiarowy projekt lokalnej energetyki obywatelskiej realizowany w Grupie Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego od 2018 roku. Posiada certyfikat Ministerstwa Energii oraz ponad 50 partnerów gospodarczych i naukowych.

Centrum Rozwoju Komunalnego
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim