1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Prezydent Ostrowa delegatem w Strasbourgu

Prezydent Ostrowa delegatem w Strasbourgu

05/11/2019 15:47
Prezydent Ostrowa delegatem w Strasbourgu
Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek wzięła udział w 37. Sesji Plenarnej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, która odbyła się w dniach od 29 do 31 października 2019 r. w Strasbourgu. Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego została delegatem tego prestiżowego zgromadzenia przedstawicieli samorządu terytorialnego wszystkich krajów członkowskich Rady Europy z ramienia Związku Miast Polskich.

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (CLRAE) to najstarsza instytucja o charakterze paneuropejskim, która ma swoje oparcie w traktatach międzynarodowych. CLRAE skupia przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, reprezentujących łącznie ponad 200 tysięcy samorządów z 47 krajów członkowskich Rady Europy.

Polska posiada w CLRAE 12 miejsc dla delegatów i 12 miejsc dla ich zastępców. Reprezentanci są rekomendowani przez polskie organizacje samorządu terytorialnego, m.in. Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Miast Polskich, Unię Metropolii Polskich.

Głównym zadaniem Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy jest doradzanie Komitetowi Ministrów i Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy we wszystkich aspektach polityki lokalnej i regionalnej.

- Kongres gwarantuje rzeczywisty udział władz lokalnych i regionalnych w procesie jednoczenia Europy oraz pracach Rady Europy, ma także ogromną rolę w upowszechnianiu demokracji lokalnej i regionalnej. Dla mnie jako Prezydenta Miasta właśnie ten aspekt lokalny ma kluczową rolę, ponieważ to właśnie na poziomie lokalnym realizowane są najważniejsze dla miast i mieszkańców projekty i decyzje, to tu buduje się zaangażowanie społeczne. Możliwość zasiadania w międzynarodowym gremium członków Kongresu jest dla naszego miasta bardzo dużym wyróżnieniem. Pokazuje, że Ostrów Wielkopolski jest ważnym partnerem do dialogu z władzami krajowymi i samorządowymi z różnych krajów Europy. Z drugiej strony pozwala na wymianę wiedzy i doświadczeń, a także daje realny wpływ na decyzje podejmowane na poziomie Europy – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Podczas 37. Sesji Plenarnej Kongresu w Strasbourgu debatowano m.in. o kwestiach związanych z rozwojem inteligentnych miast oraz z cyberbezpieczeństwie. Dyskutowano także o wymiarze lokalnym i regionalnym Europy oraz o procesach demokratycznych w krajach Rady Europy. Dużo miejsca poświęcono zasadom dobrych praktyk w zakresie uczestnictwa obywateli w procesie decyzyjnym.

Jednym z punktów wizyty w Strasbourgu było spotkanie polskiej delegacji z Januszem Stańczykiem - Ambasadorem RP, Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy w Strasburgu.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim