1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Najlepsi pedagodzy wyróżnieni

Najlepsi pedagodzy wyróżnieni

16/10/2019 18:12
Najlepsi pedagodzy wyróżnieni
Tradycyjnie już miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej to okazja do wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla najbardziej zaangażowanych i wyróżniających się nauczycieli oraz dyrektorów szkół. Nie inaczej było w tym roku. Muzycznym upominkiem dla ostrowskich nauczycieli był niezwykły koncert Macieja Balcara.

- Trzeba być obiektywnym, aby dostrzec, ile pracy i swojego serca, nauczyciele wkładają w należyte przygotowanie swoich uczniów - mówił podczas uroczystości Sebastian Górski, wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego. - Nie tylko pracując z nimi w czasie lekcji, ale także w czasie prywatnym czy też korzystając z dodatkowych form samodoskonalenia poza szkołą. Sporo czasu zajmują im również biurokratyczne obowiązki, które wciąż są jeszcze obecne w naszym systemie oświaty, a wynikają z odgórnych regulacji. Praca nauczycieli to również zaangażowanie w różnego rodzaju konkursy, turnieje, akademie i ważne przedsięwzięcia społeczne, w których angażują się wspólnie z dziećmi i młodzieżą. To bardzo odpowiedzialna praca. Praca z różnymi charakterami i temperamentami uczniów, z różnymi poziomami ich zaawansowania w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Czy może więc dziwić, że po kilku latach cierpliwego oczekiwania, nauczyciele upomnieli się w tym roku o swoje prawa? Władz samorządowych Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
to w każdym razie nie dziwi.

Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Otrzymali je:

Dorota Grześkowiak - pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 od 1 września 2015r, równocześnie zarządza obiektem przy ul. Tuwima, gdzie do końca roku szkolnego 2018/2019 mieściły się oddziały gimnazjalne. Od 3 lat Pani Dyrektor wraz z nauczycielami organizują konferencję poświęconą prawom dziecka, która jest dedykowana uczniom ostrowskich szkół podstawowych. Z „Inicjatywy lokalnej” pozyskała środki na budowę parkingu przyszkolnego oraz boiska rekreacyjnego, na którym uczniowie spędzają przerwy międzylekcyjne. Wielkim sukcesem było uruchomienie w szkole nowoczesnego, bardzo dobrze wyposażonego gabinetu stomatologicznego dla uczniów szkół podstawowych miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Renata Spodzieja - pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 od 1 lutego 2017 roku i realizuje się także w pracy naukowej, jest bowiem autorką dwóch książek naukowych oraz kilkunastu artykułów wydanych zarówno w czasopismach polskich, jak i zagranicznych. Dzięki współpracy z Kulczyk Foundation Szkoła Podstawowa nr 4 jest jedyną placówką w Polsce, w której wszystkie dzieci dostają darmowy posiłek w całości finansowy prze fundację p. Dominiki Kulczyk w ramach programu ,,Żółty Talerz”. Pani dyrektor Renata Spodzieja wprowadziła w Szkole Podstawowej nr 4 innowacyjny program bezpłatnej nauki języka chińskiego dla uczniów klas II-VIII, dzięki nawiązaniu współpracy z Instytutem Konfucjusza Uniwersytetu Wrocławskiego. Cotygodniowe zajęcia będzie prowadził pracownik naukowy z Chin pani Zhu Linzi.

Justyna Uciechowska - zajmuje stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 od 1 września 2016 roku. Dzięki zaangażowaniu pani dyrektor w proces rozwoju placówki, prężnie działa w niej Szkolne Centrum Mediacji Rówieśniczych oraz Szkolne Koło Wolontariatu pod nazwą „Podaj dalej”. Na uwagę zasługuje fakt, iż Szkoła Podstawowa nr 9 złożyła wniosek o tytuł Wielkopolskiej Szkoły Roku. W ramach eksperymentu pedagogicznego na bazie Małej Szkoły Medialnej w placówce powstała,, Klasa o profilu medialnym w szkole podstawowej”. Grupą eksperymentalną została klasa 5 , która w ramach zajęć rozwijających , dodatkowych oraz niektórych przedmiotów będzie realizowała tematy związane z fotografią , filmowaniem , dziennikarstwem oraz programowaniem. Głównym celem eksperymentu jest zbadanie efektów wprowadzenia do szkoły podstawowej klasy o profilu medialnym.

Renata Jarosz - w roku 2010 została dyrektorem Przedszkola Nr 14. Dziecko jest dla Niej wartością nadrzędną, dlatego dużą wagę przykłada do zorganizowania dzieciom jak najlepszych warunków pobytu. W latach 2017-2018 budynek przedszkola przeszedł termomodernizację, a w kolejnych latach modernizację ścian korytarza przy salach dziecięcych oraz ścian pod urządzeniami grzewczymi w salach. Dzięki staraniom pani dyrektor dzieci zyskały przestronne, bezpieczne i odpowiednio wyposażone sale do zajęć i zabaw w budynku Szkoły Podstawowej Nr 11. W latach 2017 i 2018 pani Renata aktywnie włączyła się w trzecią i czwartą edycję Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego, dzięki głosom mieszkańców naszego miasta w 2019 roku odbyła się modernizacja chodnika przy ul. Taczaka.

Marek Wojtasiak - jest nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1. Od najmłodszych lat związany ze sportem, a zwłaszcza z klubem sportowym ,,Ostrovia’” jako zawodnik, trener , działacz W szkole dał się poznać jako organizator turniejów piłkarskich , zawodów lekkoatletycznych i rekreacyjnych. Turnieje piłkarskie dla dzieci z terenu miasta jak i powiatu, a także z Niemiec i Austrii organizował od 2006 roku zarówno na dużych obiektach miejskich , ale tez na orliku w SP1. Ma świetny kontakt z uczniami, dba o integrację i właściwe relacje wychowanków. Zaraża swoją pasją , którą jest piłka nożna.

Danuta Janiak - jest nauczycielem przyrody, biologii, wychowania do życia w rodzinie oraz oligofrenopedagogiem w Szkole Podstawowej nr 2. W pracy zawodowej jest liderem różnych działań innowacyjnych m.in. podczas zajęć rozwijających zainteresowania. Najważniejszy sukces z ostatnich lat, odniesiony przez uczniów pani Danuty Janiak to Laureat Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego. Angażuje się w wiele przedsięwzięć na rzecz szkoły. Przez wiele lat była liderem zespołu d.s. promocji szkoły. Pomysłodawca i założyciel terenów zielonych na wewnętrznym boisku szkolnym.

Beata Chlasta - jest nauczycielem historii w Szkole Podstawowej nr 4. Pani Beata ma liczne osiągnięcia w pracy zawodowej, wśród których należy wymienić przede wszystkim konkursy historyczne i sukcesy uczniów na poziomie miejskim, regionalnym i ogólnopolskim. Organizowała akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących wsparcia m.in: Góra Grosza, Podzielmy się zabawkami. Nauczycielka promuje również historię regionalną uczestnicząc w warsztatach, prelekcjach oraz konkursach o tematyce miejskiej np. czy znasz swoje miasto Ostrów Wielkopolski., Konkurs Poetycki Sto lat Niepodległej.

Izabela Dembińska-Rokicka - jest pedagogiem w Szkole Podstawowej nr 6, od 2017 roku pełni funkcję wicedyrektora. Chętnie dzieli się swoja wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, prowadząc rady szkoleniowe. Jest pomysłodawczynią i organizatorem Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o zdrowiu dla klas III ,, Warto żyć zdrowo”. Od roku 2013 prowadzi w szkole grupę ,,Małego Wolontariatu” angażując dzieci do pomagania innym. Wspiera rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, od czterech lat jest koordynatorem organizacji koncertów charytatywnych dla dzieci chorych.

Małgorzata Mizerna - od siedmiu lat sprawuje funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 7. Przez ten okres szkoła może się poszczycić wieloma certyfikatami i tytułami dokumentującymi wysoki poziom pracy placówki m.in.: Lider Szkół uczących się, Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła Promująca Zdrowie. Pani Małgorzata była inicjatorką wprowadzenia pilotażowej edycji programu Mistrzowie Kodowania, dzięki czemu uczniowie nauczyli się programować w języku scratch. Wszystkie podejmowane działania wpływają na ciągłe podnoszenie, jakości pracy szkoły, czego dowodem są osiągane przez uczniów co roku liczne sukcesy w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i międzyszkolnych.

Katarzyna Śliwińska - jest nauczycielem informatyki i logopedą w Szkole Podstawowej nr 9. Stosuje aktywizujące metody pracy oraz technologie informacyjno – komunikacyjne. Prowadzi zajęcia dodatkowe o tematyce medialnej, warsztaty filmowe, fotograficzne oraz dziennikarskie. Pani Katarzyna jest koordynatorem eksperymentu pod nazwą „Klasa o profilu medialnym w szkole podstawowej” pod opieką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Uczniowie jej klasy będą uczyć się warsztatu dziennikarskiego oraz programowania, a wyniki pracy będą samodzielnie publikowali w formie bloga.

Arleta Doktór - jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 11. Uczniowie, w klasach prowadzonych przez Panią Arletę, uzyskiwali dobre i bardzo dobre wyniki nauczania – potwierdzeniem były testy i sprawdziany zarówno wewnątrzszkolne, jak i zewnętrzne. Chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi. Prowadzi wewnątrzszkolne szkolenia dla nauczycieli Pełni rolę opiekuna stażu młodszych koleżanek. Bardzo często gości na swoich zajęciach studentów. W 2018 r. została zgłoszona przez rodziców i uczniów do miana „Nauczyciel na medal” w plebiscycie edukacyjnym.

Romana Wojtczak - jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, muzyki i edukacji dla bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 13. Organizuje dodatkowe warsztaty, koła zainteresowań i inne formy zajęć pozalekcyjnych, które rozwijają zainteresowania uczniów. Efektem tych wysiłków są sukcesy , wyróżnienia , uzyskiwane wysokie lokaty w konkursach na różnych szczeblach. Dzięki wprowadzonym innowacjom pedagogicznym, uczniowie biorą udział w Międzynarodowej Akcji- Godzina Kodowania- programowanie w scratch i baltie. Swój wolny czas poświęca na prowadzenie zajęć gry na fletach prostych i gitarze. Klaudia Marchewka - jest nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 14. Była pomysłodawcą i organizatorem utworzenia klasy, w której grupa dziewcząt realizowała rozszerzony program wychowania fizycznego o profilu piłka siatkowa. Opracowała trzyletni program uprawiania piłki siatkowej w szkole. Organizuje i prowadzi zajęcia dodatkowe z tej dyscypliny, efektem tych zajęć jest II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt. Przez wiele lat była szkolną koordynatorką programu miejskiego „Zdrowie dla Ostrowa Wielkopolskiego”. Żaneta Mielcarek - jest nauczycielem w Przedszkolu nr 2. W roku szkolnym 2018/2019 Pani Żaneta zgłosiła przedszkole do programu edukacji zdrowotnej „Bezpieczny Patrol”, którego celem było poznanie zasad bezpieczeństwa z bohaterami bajki „Psi Patrol”. Z uwagi na potrzebę wyrównywania szans rozwojowych dzieci niepełnosprawnych oraz włączenia ich w życie społeczne nawiązała współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim, a także z Oddziałem Chirurgii Dziecięcej w Miejskim Szpitalu. Maria Ligocka - jest nauczycielem wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 8. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą z młodymi nauczycielami będąc wielokrotnie ich opiekunem stażu. Opracowała i wdrożyła autorski program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich „Jestem już przedszkolakiem”, który udostępniła pozostałym nauczycielkom. Rozpowszechniła w przedszkolu zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców z cyklu „Mamo, Tato! Baw się ze mną!”, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Sławomira Perz - jest nauczycielem w Przedszkolu nr 9. Opracowała i wdrożyła program zajęć logopedycznych dla dzieci z dysfunkcjami mowy. Jest współorganizatorką Konkursu Recytatorskiego dla dzieci z ostrowskich przedszkoli, który odbywa się corocznie od 2004 r. Pani Sławomira w ostatnich latach była również współorganizatorem i koordynatorem różnego rodzaju przedszkolnych i ogólnopolskich projektów edukacyjnych tj. „Mamo, tato wolę wodę”, „Moje dziecko idzie do szkoły”. Bogumiła Gajewska - jest nauczycielem wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 13. W celu zainteresowania dzieci i zachęcenia ich do zabawy w teatr opracowała scenariusz przedstawienia „Jaś i Małgosia”, przygotowała własnoręcznie dekoracje. Przestawienie zostało bardzo pozytywnie odebrane przez społeczność przedszkolną. Pani Bogumiła jest zawsze aktywna, zainteresowana życiem przedszkola, chętnie służy innym radą i pomocą; efektywnie poszukuje nowych rozwiązań i innowacji nie tylko pedagogicznych. Anna Zielezińska - jest nauczycielem w Przedszkolu nr 14. W minionym roku szkolnym nauczycielka zorganizowała i przeprowadziła zajęcie otwarte dla nauczycieli z ostrowskich przedszkoli na temat „Leć śnieżynko, leć… inspirowane zjawiskami atmosferycznymi występującymi zimą. Od kilku lat z powodzeniem pełni funkcję opiekuna stażu, wprowadzając młodych nauczycieli w tajniki tego pięknego zawodu. Pani Anna jest również inicjatorką nowatorskich działań ukierunkowanych na rozwijanie pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym oraz pokazanie dzieciom, że matematyka może być łatwa i przyjemna.

Agnieszka Grzybek - jest nauczycielem wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 15. Jako nauczyciel aktywny, systematycznie poszukuje ciekawych metod pracy z dzieckiem. Posiada predyspozycje organizatorskie i łatwość nawiązywania kontaktów, co pozwala realizować własne, nowatorskie projekty. Opracowała i wdrożyła program autorski rozwijający kompetencje matematyczne dzieci „Wędrówki po grzybkowej matematyce z elementami algorytmów i programowania”. Pani Agnieszka jest autorem licznych konkursów wewnątrzszkolnych

Hanna Kardach - jest nauczycielem w Przedszkolu Nr 16. Pani Hanna zaszczepia w dzieciach miłość do przyrody organizując cykliczne spotkania plenerowe z ornitologiem Pawłem Dolatą. Dzięki ukończonym studiom podyplomowym z zakresu Oligofrenopedagogiki prowadziła zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dzieckiem autystycznym, oraz z dzieckiem z zespołem Aspergera . Koordynatorka licznych projektów: Góra Grosza, Przedszkole talentów , Ćwiczyć każdy może.

Anna Ćwiklak - jest nauczycielem w Przedszkolu Nr 17. Przez 3 lata organizowała szkolenia dla rodziców i nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy. Aktywnie włącza się w różnego rodzaju programy i projekty profilaktyczne np. Akademia Zdrowego Przedszkolaka, Czyste powietrze wokół nas.Jest pomysłodawczynią organizowanego od 11 lat międzynarodowego konkursu,, Zimowe śpiewanie, świąteczne kolędowanie’’. Prowadzi przedstawienia dla uczniów zaprzyjaźnionych, przygotowała program artystyczny , z którym dzieci wystąpiły w Miejskim Żłobku.

Małgorzata Chachuła - jest nauczycielem w Przedszkolu Nr 3. Koordynatorka licznych projektów , takich jak: Ćwiczyć każdy może, Cała Polska czyta dzieciom, Góra Grosza. Systematycznie pogłębia wiedzę , wykorzystując ją do pracy z dziećmi, w tym w zajęciach rewalidacyjnych z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Pani Małgorzata pełniła w latach 1992-1996 funkcję dyrektora publicznego Przedszkola nr 3, a w latach 2005-2017 funkcję społecznego dyrektora.

Kamila Grzęda - jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej z artreterapią oraz oligofrenopedagogiem w Szkole Podstawowej Nr 4. Koordynator zespołu ds. ewaluacji w szkole oraz szkolonego projektu ,, Żółty talerz’’ przy wsparciu Kulczyk Fundation. Organizator wieloletniego konkursu międzyszkolnego dla klas I-III ,,Najlepsi z Najlepszych’’. W pracy stosuje nowatorskie metody nauczania (tzw. Żywe nauczanie), wspiera wielokierunkową aktywność dzieci stymulując ich rozwój na różnych płaszczyznach.

Gratulacje z okazji otrzymania Nagrody Kuratora Oświaty otrzymała także dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5, Dorota Cieśla.

Muzycznym upominkiem dla nauczycieli w dniu ich święta był kameralny koncert w wykonaniu Macieja Balcara.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim