1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Wnioski do Inicjatywy Lokalnej złożone

Wnioski do Inicjatywy Lokalnej złożone

10/10/2019 13:25
Wnioski do Inicjatywy Lokalnej złożone
Zakończył się nabór wniosków w ramach inicjatywy lokalnej. Inicjatywa lokalna to ciekawy sposób współpracy samorządu z mieszkańcami. Założeniem Inicjatywy Lokalnej jest wspólne realizowane zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Inicjatywa Lokalna zakłada udział wnioskodawcy wrealizacji zgłoszonego zadania. Partycypacja wnioskodawcy polega na: świadczeniu pracy społecznej, świadczeniu pieniężnym lubświadczeniu rzeczowym.

W tym roku mieszkańcy złożyli 12 wniosków w ramach infrastruktury technicznej oraz 12 wniosków w ramach inicjatywy społecznej. Zgłoszone zadania obejmują modernizację obiektów użyteczności publicznej oraz budowę wypoczynku i rekreacji. Pomysły mieszkańców dotyczą także sfery społecznej i mają na celu integracje społeczności lokalnej.

Pula środków przeznaczona wbudżecie miasta narealizację zadań wramach infrastruktury technicznej wynosi 1000000 zł natomiastw ramach infrastruktury społecznej wynosi 15000 zł. Realizacja zadań odbędzie się w 2020 roku.

W piątek 4 października odbyło się otwarcie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 8 im. Krasnala Hałabały zadanie to zostało zgłoszone do inicjatywy lokalnej w ramach infrastruktury technicznej na rok 2019 roku. Zrealizowanie tego zadania przyczyniło się do powstania nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim