1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Polityka
  4. Nie ma wolności bez samorządności!

Nie ma wolności bez samorządności!

07/10/2019 15:25
Nie ma wolności bez samorządności!
Jak wzmocnić samorząd lokalny i zwiększyć samodzielność wspólnot samorządowych? Jak kształtować relacje parlamentu i samorządu terytorialnego? O tym wszystkim dyskutowano podczas Debaty Samorządowej, która odbyła się w piątek, 4 października w ostrowskiej Synagodze.

- Spotkaliśmy się, bo przyszłość samorządu terytorialnego jest dla nas bardzo ważna - mówiła we wstępie do debaty prezydent Beata Klimek. - Na kilka miesięcy przed 30. rocznicą jego odrodzenia - z jednej strony podsumowujemy wspaniałe efekty polskiej samorządności, z drugiej zaś – z wielką troską patrzymy w przyszłość. I zastanawiamy się, czy dalsza działalność samorządów będzie możliwa w takim zakresie, w jakim tego byśmy sobie życzyli. Czy będzie to działalność podmiotowa, samodzielna, stabilna, w przewidywalnych, warunkach, a przez to realizowana w najlepszym interesie wspólnoty mieszkańców. To bardzo ważne, by o tym rozmawiać, bo odrodzony samorząd terytorialny tak bardzo pozytywnie utrwalił się w naszym życiu, że trawestując słynne hasło, można powiedzieć, że tak jak - nie ma wolności bez solidarności, tak nie ma również wolności bez samorządności. Nie byłoby przecież osiągnięć współczesnej Polski - bez dorobku i sukcesów samorządów.

Debatę otwarła dr Jowanka Jakubek-Lalik, która mówiła o tym, jak wzmocnić samorząd lokalny.

W pierwszym panelu - "samorządowym" o samodzielności wspólnot samorządowych rozmawiali dr hab. Dawid Sześciło, dr Łukasz Mikuła oraz prezydent Beata Klimek moderowani przez redaktora Edwina Bendyka.

- Samorządy są blisko ludzkich spraw, ich potrzeb, ale też blisko ludzkich pomysłów, inicjatyw, więzi czy lokalnego patriotyzmu - mówiła prezydent Beata Klimek. - Są po prostu bardzo ważnym spoiwem dla lokalnych społeczności. Wykonały też ogrom pracy w dziedzinie integracji europejskiej poprzez umiejętne wykorzystywanie szans rozwojowych, jakie dają nam fundusze europejskie. I to właśnie należy dziś mocno zaakcentować w kontekście obchodzonej w tym roku - 15. rocznicy akcesji Polski do Unii Europejskiej. Jestem niezwykle dumna, że także nasze miasto wspaniale wykorzystuje te szanse. Warto więc wspomnieć, że od początku integracji ze Wspólnotą pozyskaliśmy ponad 180 mln zł z funduszy europejskich. A nasze działania na rzecz integracji europejskiej są również zauważane przez Radę Europy, która w 2017 roku przyznała naszemu miastu Dyplom Europy, a już w najbliższą środę Ostrów Wielkopolski otrzyma kolejną nagrodę w postaci Flagi Honorowej Rady Europy.

W drugim panelu o roli samorządu dyskutowali kandydaci do parlamentu - Andrzej Grzyb, Ewa Matecka, Wiesław Szczepański oraz Mariusz Witczak. Choć w niektórych punktach mieli oni rozbieżne opinie, wszyscy byli zgodni, że samorząd jest ważny, potrzebny i powinno się raczej zwiększać jego kompetencje, niż je ograniczać.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim