1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Zebrali 6,5 tony śmieci

Zebrali 6,5 tony śmieci

27/09/2019 12:25
Zebrali 6,5 tony śmieci
Ostrów Wielkopolski kolejny raz przystąpił doakcji „Sprzątanie Świata – Polska”. "Nie śmiecimy -sprzątamy -zmieniamy!" tohasło które przyświecało tegorocznej akcji. W tym roku akcja odbyła się naterenie miasta wpiątek 20 września, aw trakcie jej trwania zebrano łącznie 6,5 tony odpadów (w tym 604 worki zodpadami, 14 opon, 2 lodówki, 1 szafa).

Fundacja „Nasza Ziemia” wbieżącym roku zachęcała dopodejmowania działań, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów ibędziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, aw konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać aniw takim stopniu jakdotąd zużywać iniszczyć środowiska, zgodnie zfilozofią Zero Waste.

W tegorocznej akcji wzięło udział ok. 2600 uczniów ostrowskich szkół podstawowych oraz12-sto osobowa grupa aresztantów zAresztu Śledczego wOstrowie Wielkopolskim. Uczniowie ze szkół podstawowych mieli za zadanie posprzątać tereny wokół budynków swoich szkół, przyległych ulic, sąsiednich osiedli mieszkaniowych, parków orazterenów zielonych. Natomiast osoby przebywające wAreszcie Śledczym sprzątały teren ul. Przy Lesie wOstrowie Wielkopolskim.

Cała akcja sfinansowana została przez Wydział Gospodarki Komunalnej iOchrony Środowiska Urzędu Miejskiego wOstrowie Wielkopolskim ze środków pochodzących zopłat ikar za korzystanie ze środowiska. Odpady zostały odebrane przez Zakład Oczyszczania iGospodarowania Odpadami „MZO” S.A. wOstrowie Wielkopolskim.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim