1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Szach-Mat w SP 11

Szach-Mat w SP 11

06/06/2012 14:13
Szach-Mat w SP 11
fot. Biuro Prasowe UM Szach-Mat w SP 11

31 maja 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji innowacji pedagogicznej programu nauki gry w szachy, pt. „Szach - Mat”.


W roku szkolnym 2011/2012 w Szkole Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim wprowadzono jako innowację pedagogiczną zajęcia nauki gry w szachy „Szach - Mat” dla wszystkich dzieci z klas pierwszych. Zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Prowadzone są przez magistra pedagogiki Pawła Dudzińskiego. Powodem wprowadzenia zajęć szachowych jako przedmiotu szkolnego były takie walory szachów, jak, m.in.: kształtowanie zdolności poznawczych dziecka, rozwijanie kreatywności, poprawianie zdolności matematycznych uczniów oraz ich umiejętności w zakresie rozumienia czytanych tekstów.

Na spotkaniu Paweł Dudziński przedstawił w formie prezentacji multimedialnej sprawozdanie z przebiegu innowacji, w którym zamieścił, m. in. charakter innowacji, powody i cele wprowadzenia szachów, dotychczasowe sukcesy uczniów na polu szachowym, jak również pozytywne wypowiedzi dzieci i rodziców nt. szachów.


Podczas spotkania dzieci z klas starszych zaprezentowały program artystyczny, który przygotowały pod kierunkiem Emilii Wojtasiak oraz Ewy Sikorskiej, przy wsparciu multimedialnym w opracowaniu Wojciecha Lesiczki. Asystentem była wychowawca klasy Ic Arleta Doktór.

Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy za udział w zajęciach, a troje najlepszych z każdej klasy otrzymało dodatkowo medale.


Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Zastępca Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Marlena Maląg, Dyrektor Delegatury Kaliskiej Kuratorium Oświaty w Poznaniu Aleksander Ziobro, Starszy Wizytator Delegatury Kaliskiej Kuratorium Oświaty w Poznaniu Barbara Szkudlarek, Instruktor Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego Henryk Doba, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 Małgorzata Lubojańska, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 Ewa Wulbach, instruktor, wiceprezes OTSZ, realizator programu „Szach - Mat” Paweł Dudziński. Obecni byli również uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami oraz rodzice.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Galeria

  • Szach-Mat w SP 11
    1 zdjęć
    +