1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Remont ulicy Zębcowskiej z dofinansowaniem

Remont ulicy Zębcowskiej z dofinansowaniem

05/01/2018 17:21
Remont ulicy Zębcowskiej z dofinansowaniem

Ostrów Wielkopolski otrzyma ponad 416 tysięcy złotych dofinansowania na przebudowę ulicy Zębcowskiej - na odcinku od ulicy Budowlanych do Siewnej. Dzięki finansowemu wsparciu powstanie tam nowa nawierzchnia i chodnik. Całość inwestycji kosztować będzie 833 tysiące złotych.


Pieniądze na modernizację pochodzić będą z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ministerialne dofinansowanie przyznane zostało w ramach konkursu. Punktowano m.in. fakt, że droga usprawni dojazd do szkoły, przedszkola, że poprawi jakość poruszania się na peryferiach miasta.


- O potrzebie tej inwestycji rozmawialiśmy z mieszkańcami osiedla Zacisze Zębców podczas objazdów po osiedlach latem ubiegłego roku. Zaraz potem, we wrześniu, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. Wniosek został wysoko oceniony, a dziś już wiemy, że Ostrów pieniądze otrzyma – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.


Ulica Zębcowska ma bardzo duże znaczenie komunikacyjne dla osiedla Zacisze Zęców, ale także dla całego miasta. Ulica, przez wyremontowany ciąg ulic Siewna – Brzozowa, łączy się z drogą krajową 11/25.


- Ulica Zębcowska łączy też centrum Ostrowa z najdynamiczniej rozwijającą się gospodarczo i mieszkaniowo dzielnicą miasta. W ostatnim czasie nastąpił tu znaczący wzrost liczby mieszkańców, co jest konsekwencją zwiększenia w tym rejonie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz punktów prowadzenia działalności gospodarczej – wylicza prezydent miasta.


Przebudowa obejmuje 701 metrów nawierzchni ulicy Zębcowskiej wraz z prawostronnym chodnikiem o szerokości 2 metrów na całym odcinku drogi.


- Przebudowa drogi została zaplanowana w związku ze złym stanem technicznym nawierzchni jezdni, po której odbywa się ruch pojazdów oraz środków komunikacji publicznej – dodaje Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.


Wartość całej inwestycji to 833 273,74 złotych. 50% jej kosztów to wspomniane dofinansowanie. Druga połowa pochodzić będzie z budżetu miasta. W budżecie na 2018 rok zaplanowany został również remont innego odcinka tej ulicy – od Mylnej do ronda Zębcowska/Budowlanych. W całości to niemal kilometr nowej nawierzchni drogi.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim