1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Wirus WZW – reżim higieniczny w placówkach oświatowych

Wirus WZW – reżim higieniczny w placówkach oświatowych

20/04/2017 20:47
Wirus WZW – reżim higieniczny w placówkach oświatowych

Dziś, 20 kwietnia 2017 roku, Ewa Matecka, zastępca prezydenta miasta, Andrzej Baraniak, sekretarz miasta oraz Piotr Olszak, kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego, wzięli udział w zebraniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem spotkania były zakażenia wirusem WZW typu A.


Jak poinformował podczas zebrania zespołu Tadeusz Andrzej Biliński, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, w powiecie ostrowskim odnotowano 15 przypadków zakażeń wirusem. Osoby te zostały przetransportowane do szpitali posiadających oddziały zakaźne – w Kaliszu oraz Koninie. 7 osób już je opuściło.


Wśród chorych było 7 kobiet i 8 mężczyzn, w wieku od 17 do 57 lat. Pierwszy przypadek został zgłoszony 23 lutego 2017, a 13 marca 2017 został on potwierdzony. Dziś ostrowski szpital przyjął kolejną pacjentkę.


Jak podkreślał dyrektor ostrowskiego Sanepidu, obecnie najważniejsze jest przestrzeganie reżimu sanitarnego – szczególnie częste mycie rąk.


Wczoraj, 19 kwietnia, zwołane zostało posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na zaproszenie Ewy Mateckiej, zastępcy prezydenta miasta, wzięli w nim udział m.in. dyrektor ostrowskiego szpitala Dariusz Bierła, Dariusz Hyhs, Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Andrzej Biliński, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, którzy przedstawili aktualne informacje dotyczące wirusowego zapalenia wątroby typu A.


Po zebraniu Urząd Miejski bezzwłocznie zwrócił się do dyrekcji ostrowskich placówek edukacyjnych o natychmiastowe zwiększenie ilości działań profilaktycznych, polegających w szczególności na:

- przestrzeganiu elementarnych zasad higieny, głównie poprzez mycie rąk po wyjściu z toalety oraz przed posiłkiem,

- doposażenia sanitariatów w środki dezynfekujące i higieny osobistej,

- zwiększenia zabiegów porządkowych i nadzoru w miejscach przygotowania i spożywania posiłków,

- dodatkowego przeprowadzenia akcji informacyjnej wśród dzieci i młodzieży na temat stosowania elementarnych zasad higieny.


Dziś w ostrowskim Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie zespołu z dyrektorami ostrowskich placówek oświatowych, które zostało poświęcone tym działaniom.


Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego jest w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, którego pracownik przekazuje członkom zespołu aktualne informacje na temat zachorowań oraz nadzoru epidemiologicznego i lekarskiego.


Szczegółowych informacji na ten temat udziela Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna pod specjalnym numerem telefonu: 62 737 89 21 (poniedziałek – piątek, 8.00 – 14.30).


KOMUNIKAT POWIATOWEGO ZESPOŁU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO ORAZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO


Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że na terenie powiatu ostrowskiego od początku lutego do dnia 20.04.2017r. odnotowano 15 przypadków zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Było wśród nich 7 kobiet i 8 mężczyzn w wieku od 17-tu do 57 lat. Byli wśród nich uczeń Liceum Ogólnokształcącego, pracownik urzędu, fryzjer, studentka, ślusarz, mechanicy samochodowi, bezrobotni i 3-ech pracowników związanych z branżą spożywczą.


„Wirusowe zapalenia wątroby typu A szerzy się głównie drogą pokarmową. Do zakażenia może dojść również drogą seksualną oraz rzadko poprzez krew drogą naruszenia ciągłych tkanek. Ze względu na występowanie (czasowo) wirusów w wymazach nosowo-gardłowych rzadko może dochodzić do zakażenia drogą kontaktową” – opracowanie z książki „Choroby zakaźne i pasożytnicze” – epidemiologia i profilaktyka – autor Wiesław Magdzik i inni.


Informujemy, że wszystkie osoby chore zostały hospitalizowane na oddziałach zakaźnych i stan ich zdrowia ulega poprawie.


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowie Wielkopolskim, z każdym chorym przeprowadza szczegółowy wywiad epidemiologiczny, z którego stara się uzyskać informację dotyczącą kontaktów z innymi osobami oraz wyjaśnieniem co te osoby jadły w okresie od miesiąca do dwóch miesięcy przed zachorowaniem. Od momentu zakażenia do chwili wystąpienia objawów chorobowych mija od 15 do 50 dni (średnio jeden miesiąc). Na tej podstawie Państwowa Inspekcja Sanitarna obejmuje nadzorem epidemiologicznym i lekarskim wszystkie osoby z bliskiego kontaktu. W uzasadnionych przypadkach dokonywane są też badania laboratoryjne. Z wywiadów epidemiologicznych typuje się te obiekty żywnościowo-żywieniowe, które pacjenci zapamiętali. W tych właśnie obiektach przeprowadza się kontrole.


Wirusowe zapalenie wątroby typu A często nazywane jest żółtaczką pokarmową lub chorobą „brudnych rąk”. Należy pamiętać, że najwięcej wirusów znajduje się w kale, dlatego też przestrzeganie elementarnych zasad higieny a zwłaszcza dokładne mycie rąk zapobiega rozprzestrzenianiu się tej choroby. W zakładach produkcyjnych i rozprowadzających żywność powinny znajdować się między innymi środki do dezynfekcji toalet, do dezynfekcji rąk a w przypadku kontaktu z żywnością nieopakowaną - używanie rękawiczek jednorazowych.


Nie ulega wątpliwości, że podstawowym zabezpieczeniem przed zachorowaniem są szczepienia ochronne. W wypadku szczepienia przeciwko WZW typu A są one płatne.


Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, ponieważ do wielu lat nie odnotowano zachorowań na WZW typu A, apeluje jednak o niepoddawanie się nieuzasadnionej panice. Wszystkie podejmowane działania minimalizują zagrożenie i w chwili obecnej nie ma najmniejszych podstaw do stwierdzenia, że żywność jest niebezpieczna albo, że istnieje taki zakład żywnościowo-żywieniowy, który należałoby omijać. Jeśli taki zakład by istniał zostałby unieruchomiony decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego. Nie można jednak wykluczyć pojawiających się nowych zachorowań, ponieważ o zakończeniu „epidemii” będzie można mówić, gdy od ostatniego zachorowania minie 50 dni.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim