1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Dotacja na remont zabytku

Dotacja na remont zabytku

09/03/2017 13:44
Dotacja na remont zabytku

Miasto dofinansuje prace konserwatorskie, które wykonane zostaną w budynku przy ulicy Sienkiewicza 7. Dotacje przyznawane są właścicielom kamienic i budynków użyteczności publicznej, które nie stanowią własności miasta. Odtworzenie elewacji kosztować będzie nieco ponad 60 tys. zł. Miasto dofinansuje niemal połowę tej kwoty.


Budynek usytuowany jest w zwartej zabudowie wschodniej pierzei ulicy. Wzniesiony był w pierwszej dekadzie XX wieku z zastosowaniem form secesyjnych. Budynek jest murowany z cegły, otynkowany, podpiwniczony, 3-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem.


Samorząd miejski udziela dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów, które wpisane są do rejestru zabytków. O dofinansowanie wystąpili właściciele kamienicy usytuowanej przy ulicy Sienkiewicza 7. Zapewniająca to dofinansowanie uchwała została przyjęta na lutowej sesji Rady Miejskiej.


- Na 2017 rok wpłynął do nas jeden wniosek o przyznanie dotacji. Dotyczył on właśnie odtworzenia elewacji kamienicy usytuowanej przy ulicy Sienkiewicza 7. Całkowity koszt tego zadania to 60 860,26 zł. Natomiast wysokość miejskiego dofinansowania to 30 tys. zł, co stanowi niemal 50 procent kosztów – mówi Elżbieta Wolniewicz – Kukuła, Miejski Konserwator Zabytków.


Miasto w swoim budżecie ma zarezerwowane środki na tego typu wsparcie. Właściciele budynków zabytkowych będą mogli wystąpić o jego przyznanie. Warunkiem otrzymania dotacji jest zakończenie prac w tym roku kalendarzowym, w którym została ona przyznana.


- Dzięki wpisaniu budynków do rejestru zabytków możliwe jest uzyskanie wsparcia na ich remont. Poza środkami z programów unijnych, o które mogą ubiegać się właściciele kamienic, również Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski dofinansowuje prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. W tym roku także można będzie złożyć wniosek o dofinansowanie prac remontowych ostrowskich zabytków. O terminie ich składania powiadomimy na naszej stronie internetowej oraz w miejskim informatorze – zapewnia Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.


Budynek może być wpisany do rejestru zabytków na wniosek właściciela budynku, ale także Miejskiego Konserwatora Zabytków. Warto wiedzieć, że wiek budynku nie jest głównym warunkiem do wpisania go do rejestru. Bardzo istotna jest jego wartość historyczna, bądź artystyczna.


Pod koniec ubiegłego roku dwie kolejne ostrowskie kamienice wpisane zostały do rejestru. To budynki mieszczące się pod adresami: Wrocławska 46 oraz Raszkowska 13.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim