1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Strażnicy sprawdzają piece

Strażnicy sprawdzają piece

24/11/2016 13:03
Strażnicy sprawdzają piece

Ostrowska Straż Miejska rozpoczęła kontrole kotłowni i pieców domowych pod kątem spalania w nich odpadów. W przypadku ujawnienia takiego procederu, właściciel posesji lub osoba, która dopuszcza się takiego czynu podlega karze aresztu albo grzywny w wysokości do 500 zł, a w postępowaniu sądowym do 5 tysięcy zł.Staż Miejska mając na uwadze stopień zanieczyszczenia powietrza, negatywne skutki jego oddziaływania również włącza się w miejskie działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Ostrowie.

- W niektórych rejonach naszego miasta szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych zauważamy coraz więcej dymiących kominów i związane z tym uciążliwe dla nas wszystkich zadymienie – mówi Grzegorz Szyszka, komendant ostrowskiej straży.

Również w tym sezonie grzewczym, strażnicy dzielnicowi prowadzą kontrolę kotłowni i palenisk pieców CO pod kątem spalania w nich odpadów ze szczególnym uwzględnieniem obszarów miasta w których dochodzi do znacznego zadymienia. Kontrole prowadzone są podczas obchodów przynależnych rewirów oraz na zgłoszenia mieszkańców.

- Jak wynika z obserwacji oraz prowadzonych czynności kontrolnych, nadmierne zadymianie powodowane jest głównie stosowaniem niskiej jakości opału przy wykorzystaniu starych pieców rozpalanych od dołu oraz nadmiernym wydzielaniem się dymu w pierwszej fazie procesu spalania przy niskiej temperaturze pieca – wyjaśnia komendant Szyszka.

W sumie, za spalanie odpadów, w okresie mijającego roku nałożono ogólnie kilkanaście mandatów. Działania kontrolne prowadzone będą do końca okresu grzewczego.

Strażnicy zwracają się do mieszkańców z ponownym apelem, aby w paleniskach domowych spalać wyłącznie te paliwa, dla których zostały one zaprojektowane np.: węgiel, miał, ekogroszek, czy drewno.

W przypadku ujawnienia podczas kontroli, termicznego przekształcania odpadów, właściciel posesji lub osoba, która dopuszcza się takiego czynu na podstawie art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 - o odpadach podlega karze aresztu albo grzywny w wysokości do 500 zł, a w postępowaniu sądowym do 5 tysięcy zł.

- Wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, jakie negatywne skutki dla środowiska i nas samych wywołuje termiczne przekształcanie śmieci w naszych domowych kotłowniach. Pamiętajmy, że tego rodzaju pozbywanie się kłopotliwych odpadów powoduje, że trujemy siebie, swoich najbliższych a zwłaszcza dzieci, natomiast oszczędności z tego tytułu są jedynie pozorne – dodaje Grzegorz Szyszka.