1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Nagrody prezydenta wręczone

Nagrody prezydenta wręczone

24/11/2016 12:58
Nagrody prezydenta wręczone

15 osób pracujących na rzecz lokalnej społeczności uhonorowała prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek. Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w Ostrowskim Centrum Kultury w dniu 10 listopada 2016 roku.Nagrodę Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego otrzymali: Andrzej H. Bączyk, Krzysztof Cnotliwy, Sylwia Jakubek, Józef Kozan, Jacek Morawski, Andrzej Morta, Mateusz Ponitka, Teresa Siąkowska, Krystyna Sikora, Marian Sikorski, Anna Sobczak, Jan Sosnowski, Paulina Starzyńska, Edwin Stendera, Maria Szubert-Kornaszewska.

1. Andrzej Henryk Bączyk– aktywny animator kultury i powszechnie ceniony pedagog oraz kompozytor prowadzi rozległą działalność w dziedzinie upowszechnienia kultury i w tym aspekcie również promocji miasta. Jest inicjatorem i kierownikiem artystycznym nowego projektu pod nazwą Koncert Prolog Forte-piano, który od trzech lat z dużym powodzeniem realizowany jest w Forum Synagoga. Warto zaznaczyć, iż do tegorocznego edycji FortePiano obok uczniów z ostrowskiego Zespołu Szkół Muzycznych, zostali zaproszeni uczniowie i zespoły z Państwowych Szkół Muzycznych z Kartuz i Kalisza. Koncerty-Prologi cieszą się dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony ostrowskich melomanów, o czym świadczy komplet słuchaczy na każdej z dotychczasowych edycji. Andrzej Henryk Bączyk jest również pomysłodawcą, głównym koordynatorem i realizatorem bezprecedensowego projektu integracyjnego w historii Miasta „Koncert Trzech Szkół”. Połączone orkiestry szkoły katowickiej i ostrowskiej, zespoły rytmiczne z Kalisza i Ostrowa oraz soliści i zespoły instrumentalne z trzech szkół, dały dwa koncerty (w Kaliszu i Ostrowie), na program których złożyły się kompozycje Andrzeja H. Bączyka specjalnie napisane z myślą o dzieciach i młodzieży.

2. Krzysztof Cnotliwy– nauczyciel wychowania fizycznego, trener koszykówki dziewcząt i chłopców w Szkole Podstawowej nr 5. Ukończył wiele kursów i szkoleń. Jest pomysłodawcą corocznych biegów przełajowych odbywających się od 26 lat w miesiącu kwietniu upamiętniających Miesiąc Olimpijczyka. Od 1999 roku, kiedy to przy Szkole Podstawowej nr 5 powstała hala sportowa, corocznie organizował ogólnopolskie turnieje koszykówki dziewcząt i chłopców. Na wszystkie działania pozyskiwał środki zewnętrzne: dotacje i dofinansowania z Urzędu Miasta Ostrów Wielkopolski, Kuratorium Oświaty w Poznaniu czy też Ministerstwa Sportu i Turystyki. Współpracuje z rodzicami młodych sportowców oraz organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. Jest współorganizatorem spotkań znanych sportowców z ostrowskich klubów sportowych ze społecznością szkolną i lokalną. Dzięki pozyskanym dotacjom umożliwił nieodpłatny udział w obozach i zimowiskach dzieciom z rodzin mniej zamożnych. Od początku pracy w szkole Krzysztof Cnotliwy prowadził zajęcia sportowe pozalekcyjne z lekkiej atletyki i koszykówki. Przygodę z koszykówką u Krzysztofa Cnotliwego rozpoczynali m.in. Monika Krawiec, Mateusz Ponitka, Marcin Dymała, Mateusz Zębski, Julia Niełacna i Weronika Hipp.

3. Sylwia Jakubek – wiceprzewodnicząca Koła Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, zaangażowana w działalność kulturalną Ostrowa Wielkopolskiego. Organizuje liczne podróże muzyczne po wielu ośrodkach chopinowskich w kraju, współorganizuje liczne przedsięwzięcia Towarzystwa, m.in. Wtorki Chopinowskie. Przed laty zaangażowana w budowanie zrębów Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W przeszłości udzielała się również w ramach Osiedlowego Stowarzyszenia „Krępianie”, które w czasie jej działalności uzyskało status organu prowadzącego dla Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Profesora Kaliny. Wielce zaangażowana w działania stowarzyszeń pożytku publicznego, organizatorka licznych przedsięwzięć oraz imprez z udziałem młodzieży.

4. Józef Kozan– od września 1966 roku pracuje w dziedzinie oświaty, opieki i wychowania na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Swoją działalność traktuje jako służbę dziecku, rodzicowi i społeczeństwu. W roku 1994 utworzył IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina – szkołę twórczego spokoju, mądrego partnerstwa, przyjaznej atmosfery, stawiania wymagań, ale też wyrozumiałości i tolerancji. Młodzież przyznała mu tytuł „Dyrektora Wszechczasów”. Posiada również tytuł „Seniora ZHP”. Dzięki jego zaangażowaniu i determinacji powstało w 2000 roku Ostrowskie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane. W roku 2008 otrzymał tytuł „Ostrowianina Roku”, a w roku 2010 – „Przyjaciela Powiatu”. Aktualnie najwięcej czasu i energii życiowej poświęca utworzonemu przez siebie Ostrowskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, który w tym roku obchodzi 10-lecie swojej działalności. Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku uczestniczy aktywnie w życiu społecznym miasta, powiatu, województwa i kraju, realizując m.in. projekty i granty, organizując imprezy Senioralia i Senioriada, a także konferencje wojewódzkie i centralne. Służy to promocji naszej społeczności lokalnej, ale także wypływa na wzrost aktywności osób starszych, których liczba ciągle wzrasta.

5. Jacek Morawski – prezes Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Ostrowie Wielkopolskim. Inicjator powstania tablicy pamięci 60 Pułku Piechoty przy ul. Kościuszki. Były pracownik Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, były instruktor oświatowy, chorąży wojskowego pocztu sztandarowego, członek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Od blisko 60 lat zachwyca jako magik-iluzjonista. Od swojego debiutu dał już ponad 2500 pokazów. W tym czasie odwiedził ponad 300 placówek oświatowych w regionie z programem dydaktyczno-rozrywkowym. Występował nieodpłatnie dla dzieci niepełnosprawnych, małoletnich z niezamożnych rodzin i Domów Dziecka, a także dzieci przebywających w szpitalach oraz uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

6. Andrzej Morta– starszy brygadier, były Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Ze strażą pożarną związany jest od ponad czterdziestu lat. Wiele lat swojego życia poświęcił służbie w ostrowskiej straży pożarnej. Z wielkim oddaniem i poświęceniem realizował i nadzorował zadania na powierzonych stanowiskach służbowych. Przez te lata kierował setkami akcji ratowniczo-gaśniczych, podczas których z wielkim sercem i zaangażowaniem ratował życie i mienie mieszkańców zdobywając ich uznanie. Włożył wiele wysiłku i osobistego zaangażowania w poprawę warunków służby strażaków, w utrzymanie sprawności sprzętu i wyposażenia jednostki. Był dowódcą, od którego emanuje życzliwość, serdeczność i skromność. Poziom pełnienia służby, wyszkolenia strażaków i dyspozycyjność jednostki są dziś na najwyższym poziomie, a ostrowska jednostka oceniana jest jako najlepsza w Wielkopolsce.

7. Mateusz Ponitka – koszykarz, ostrowianin, ambasador Ostrowa Wielkopolskiego na koszykarskich parkietach Europy. Jest obecnie jednym z liderów reprezentacji Polski. To jeden z najbardziej utalentowanych koszykarzy młodego pokolenia na świecie. Jest koszykarzem grającym na pozycji rzucającego obrońcy lub niskiego skrzydłowego. Reprezentant Polski seniorów, dwukrotny uczestnik mistrzostw Europy 2013 i 2015. Występował również w juniorskich kadrach, z którymi został srebrnym medalistą mistrzostw świata do lat 17. Występował także w mistrzostwach świata i Europy w różnych kategoriach wiekowych. Dwukrotny mistrz Belgii (2014 i 2015), jednokrotny mistrz Polski (2012), dwukrotny laureat nagrody Najlepszy Młody Zawodnik PLK (2012 i 2013). Od sierpnia 2016 zawodnik klubu Pinar Izmir. (Nagrodę odebrała mama).

8. Teresa Siąkowska– emerytowana pedagog, nauczycielka, od 1958-1989 polonistka w szkołach Przeźmierowa, Ostrzeszowa i Ostrowa Wielkopolskiego. Nauczycielka z pasją. Stosowała nowatorskie metody nauczania – własnoręcznie przygotowane pomoce naukowe – nagrane na płytach audycje radiowe i telewizyjne. Z zaangażowaniem rozwijała czytelnictwo, prowadząc bibliotekę szkolną. Potrafiła uczniów zarazić swoimi pasjami. Założyła w III Liceum Ogólnokształcącym pierwszy gabinet polonistyczny oraz koło teatralne, które prowadziła od lat dziewięćdziesiątych. Jej uczniowie dzięki rozwijaniu talentów recytatorskich zdobywali wiele nagród w konkursach na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnokrajowym. Za swoją pracę została nagrodzona Złotym Krzyżem Zasługi, Dyplomem Rady Postępu Pedagogicznego, Krzyżem Kawalerskim, Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodą Inspektora Oświaty oraz licznymi nagrodami dyrektora szkoły. Pani Teresa Siąkowska to wielka osobowość, autorytet i wychowawca. Jest osobą nadzwyczaj pracowitą, prawą , dobrą, szlachetną i skromną. Mimo, że pracę zawodową zakończyła wiele lat temu, nadal jest aktywna i uczestniczy w życiu szkoły.

9. Krystyna Sikora – zaangażowana w działania Gminnej Rady Seniorów, pomysłodawczyni i prezes Fundacji Wsparcie w Ostrowie Wielkopolskim. Dba zarówno o dobrą atmosferę w fundacji, jak i o formalną stronę jej funkcjonowania. Jest członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrowie Wielkopolskim oraz członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Z jej inicjatywy Zarząd Fundacji Wsparcie ufundował stypendium dla niepełnosprawnej ostrowianki, studentki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. We współpracy z miastem organizuje różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Krystyna Sikora współpracuje z wieloma fundacjami poza Ostrowem Wielkopolskim, dzięki czemu kobiety przebywające w schronisku w Słupii otrzymały kosmetyki, a dzieci słodycze, natomiast dzieci i młodzież z Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny otrzymały na Mikołaja tablety. Opracowała nowatorskie projekty aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Jest osobą, która z ogromną determinacją realizuje podjęte zamierzenia.

10. Marian Sikorski – w 1974 roku aktywny muzyk miasta, rozpoczął naukę oraz pracę na stanowisku muzyka w Orkiestrze Garnizonowej JW 1956. Praca w orkiestrze dawała mu wiele możliwości gry na różnych instrumentach. Za wzorową postawę został wysłany na kurs tamburmajorów i dyrygentów do Wojskowego Liceum Muzycznego w Gdańsku, a egzamin odbył się w Orkiestrze Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej w Gdyni. Tak został tamburmajorem Orkiestry Garnizonowej JW 1956 i pełnił tę funkcję aż do końca jej istnienia w stopniu młodszego chorążego. Pracował jako kapelmistrz z Orkiestrą Technikum Kolejowego oraz orkiestrą OSP Lisków i Kościelna Wieś. Jest muzykiem Big Bandu Powiatowego od początku jego istnienia. Obecnie pełni funkcję dyrektora artystycznego i kapelmistrza Ostrowskiej Orkiestry Koncertowej oraz orkiestry OSP Pruszków k/ Kalisza. Ostrowska Orkiestra Koncertowa pod jego batutą odnalazła nowy format, styl i brzmienie. Zmieniła repertuar koncertowy. Jest bardzo aktywna na scenach i estradach w Wielkopolsce. Gra liczne koncerty na rzecz miasta. Jest to bez wątpienia jedna z najlepszych amatorskich orkiestr w Polsce. Udowodniła to podczas ostatniego międzynarodowego konkursu w Lesznie, pozostawiając za sobą wiele orkiestr zagranicznych.

11. Anna Sobczak – ostrowianka, wychowanka śp. Aliny Janikowskiej, absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu, dziś wyróżniająca się solistka baletu Teatru Muzycznego w Poznaniu. Ma na swoim koncie wszystkie solowe partie baletowe znajdujące się w repertuarze Teatru Muzycznego oraz znakomite występy w ostatnich premierach realizowanych przez teatr, jak Jekyll & Hyde, Evita, Hello Dolly, Jesus Christ Superstar.

12. Jan Sosnowski – emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego i dyrektor ostrowskich szkół, absolwent AWF w Poznaniu, wieloletni nauczyciel i dyrektor ostrowskich szkół – Szkoły Podstawowej nr 10, a następnie Szkoły Podstawowej nr 1. Jan Sosnowski był nie tylko nauczycielem i wychowawcą kilkudziesięciu roczników uczniów, ale także wzorem przełożonego, pedagoga oraz humanisty dla wielu młodych nauczycieli. Będąc wymagającym przełożonym inspirował jednocześnie podwładnych do samodoskonalenia i osiągania jak najlepszych wyników w pracy. Był ponadto przez wiele lat bardzo aktywnym działaczem zarządu ostrowskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz ostrowskiego oddziału PTTK. Dzięki jego pracy i zaangażowaniu wielu młodych ostrowian mogło nie tylko rozwijać swoje talenty sportowe, ale także poznawać piękno rodzinnego kraju, biorąc udział w organizowanych przez niego rajdach turystyczno-krajoznawczych. Za swoje osiągnięcia zawodowe uhonorowany został przez Ministra Edukacji najwyższym w zawodzie nauczyciela odznaczeniem – Medalem Komisji Edukacji Narodowej. (Nagrodę odebrała córka).

13. Paulina Starzyńska – prezes Stowarzyszenia Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (od 2003 roku). Prowadzi usługi doradcze dla osób prowadzących mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, bezrobotnych, młodzieży oraz osób pragnących podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje. Prowadzone przez nią stowarzyszenie wspiera wszelkie działania, które przyczyniają się do rozwoju naszego regionu. Promuje ideę przedsiębiorczości i aktywności społecznej. Wspiera przedsiębiorców, a także zachęca do tworzenia nowych firm poprzez udzielanie pożyczek na korzystnych warunkach. Ciągle poszukuje nowych rozwiązań, które jeszcze bardziej rozwiną nasz region i uczynią go bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców i przedsiębiorców.

14. Edwin Stendera – leśniczy Leśnictwa Wysocko (Nadleśnictwo Taczanów), wyjątkowy fachowiec, społecznik. Organizator wielu wycieczek krajoznawczych, przyrodniczych i ekologicznych dla dzieci ostrowskich szkół w leśniczówce Mały Borek koło Chynowej. Zawsze przygotowuje dla dzieci bardzo ciekawy program pobytu i wypoczynku w lesie – poznawanie roślinności i zwierzyny leśnej z panem leśniczym to prawdziwe lekcje przyrody. Jest osobą oddaną przyrodzie i chętnie dzieli się wiedzą i miłością do małej ojczyzny.

15. Maria Szubert- Kornaszewska – emerytowana nauczycielka, pilot wycieczek krajowych i zagranicznych, informator i terenowy przewodnik turystyczny. Pani Maria jest pomysłodawcą Powiatowego Zlotu Dzieci i Młodzieży Powiatu Ostrowskiego, uczestniczką Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prezes Koła Przewodników PTTK, uczestniczyła w pracach jubileuszowych PTTK, zlotów i rajdów turystycznych w powiecie, aktywnie współpracuje z ZHP. Wspólnie z wychowankami MDK opracowała planszową grę edukacyjną „Poznajemy Ostrów Wielkopolski”. Z jej inicjatywy w Wielkopolsce odbywają się eliminacje do konkursu krasomówczego. Była organizatorką dwóch edycji konkursu plastyczno-fotograficznego poświęconego Chopinowi i jego związkom z Południową Wielkopolską. Jako prezes koła przewodników dba o pogłębianie wiedzy przewodników i zajmuje się organizacją comiesięcznych spotkań szkoleniowych oraz wyjazdowych wycieczek szkoleniowych. Oprowadza po Ostrowie uczestników imprez ogólnopolskich organizowanych przez ostrowski oddział PTTK. Za swoją pracę na rzecz PTTK nie otrzymuje wynagrodzenia, ale robi to w ramach wolontariatu, z pasji do turystyki i krajoznawstwa.