1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Uhonorowano obywateli miasta

Uhonorowano obywateli miasta

24/11/2016 12:56
Uhonorowano obywateli miasta

Honorowym Obywatelem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Ostrowskim Centrum Kultury, w dniu 10 listopada 2016 roku został profesor Jarosław Czubak. Ponadto wręczono Medale Republiki Ostrowskiej oraz Medale „Za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”, a także Medal „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.
Od 1993 roku Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego nadaje tytuły Honorowego Obywatela Miasta. Jako pierwszy tym tytułem uhonorowany został śp. profesor Edward Serwański. Do tej pory przyznano 24 tytuły.


Wyróżnienia wręczyli przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Lisiecki i prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek. Sylwetki uhonorowanych osób przedstawiła radna Rady Miejskiej Aleksandra Zuchowska.


Dwudziesty piąty tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego otrzymał profesor doktor habilitowany nauk medycznych Jarosław Czubak – ostrowianin, profesor nauk medycznych, wybitny ortopeda, pedagog i wychowawca wielu pokoleń lekarzy, rozmiłowany w swej pasji, entuzjazm ten potrafi przez lata przekazywać innym, twórca nowatorskich metod ortopedycznych stawu biodrowego na skalę europejską, autor wielu publikacji naukowych, członek wielu światowych towarzystw naukowych, prezydent Europejskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej, Konsultant Krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii, wykładowca i dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, otwarty na wprowadzanie nowatorskich metod leczenia w Polsce.


Materialnym wyrazem tytułu jest statuetka wykonana przez wybitnego i bardzo uznanego artystę plastyka rzeźbiarza Macieja Jagodzińskiego - Jagnemeera z Torunia. Ta unikatowa praca przedstawia sylwetkę pierwszego burmistrza Ostrowa odrodzonego po czasach zaborów – Stefana Rowińskiego.

W 2009 roku dla upamiętnienia wielkiego zrywu ostrowian z 1918 roku Rada Miejska ustanowiła MEDAL REPUBLIKI OSTROWSKIEJ w uznaniu wybitnych osiągnięć w kreowaniu i ochronie tożsamości lokalnej, w dziedzinie samorządności, edukacji, kultury, sztuki, sportu, gospodarki, polityki, działalności publicznej oraz promocji i mecenatu na rzecz Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i regionu. W minionych latach uhonorowano Medalem Republiki Ostrowskiej 21osób.


Medale wręczyli przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Lisiecki i prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek.


Medal Republiki Ostrowskiej nr 22 otrzymał KRZYSZTOF ROWIŃSKI

Najstarszy wnuk Stefana Rowińskiego - pierwszego burmistrza Ostrowa Wielkopolskiego w II Rzeczpospolitej Polskiej. Absolwent Politechniki Poznańskiej oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, współzałożyciel powstałego w 2000 roku Stowarzyszenia Ostrowian w Poznaniu (stanowiącego kontynuację przedwojennego Akademickiego Koła Ostrowian w Poznaniu), inicjator i realizator wielu działań na rzecz integracji ostrowian mieszkających w Poznaniu, aktywny działacz ruchów naukowo-technicznych, studenckich i turystycznych.


Spośród długiej listy działań „ostrowskich” można wymienić: propagowanie twórczości Wojciecha Bąka i innych poetów ostrowskich, organizację koncertów muzyki Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego, organizację corocznych majówek integrujących ostrowian, organizację koncertów plenerowych TECHNO-EKO-FEST w Ostrowie Wielkopolskim, organizację spotkań poświęconych historii ostrowskiego czytelnictwa - Towarzystwa Czytelni Ludowych oraz współudział w produkcji filmu dokumentalnego o Stefanie Rowińskim.


Medal Republiki Ostrowskiej nr 23 otrzymał FLORIAN TOMASZEWSKI

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, założyciel i  kierownik artystyczny licznych zespołów muzycznych na terenie Ostrowa i okolic, aranżer wielu utworów: klasycznych, rozrywkowych i jazzowych; multiinstrumentalista - grający na fortepianie, akordeonie, organach, klarnecie, saksofonie, gitarze. Długoletni dyrektor i dyrygent ostrowskiego Chóru Nauczycielskiego im. Stefana Wachowicza oraz Ostrowskiego Zespołu Instrumentalnego; w latach 1977-1986 Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, której to działalność poszerzył o stopień średni. Szkoła ta stała się wizytówką miasta w regionie, kraju i zagranicą. Przeprowadził remont budynku szkoły. Dzięki imponującemu dorobkowi zdobywca Nagrody specjalnej ,,za ponad półwieczną animację kultury muzycznej, chóralnej i instrumentalnej, za nadanie kształtu ostrowskiemu szkolnictwu artystycznemu za konsekwentne, wszechstronne działanie na rzecz Miasta” otrzymał tytuł ,,Osobowość Ostrowskiej Kultury”.


Medal Republiki Ostrowskiej nr 24 otrzymał RADOSŁAW TORZYŃSKI

Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Architekt, samorządowiec, przedsiębiorca, muzyk i kompozytor, założyciel Dziecięcego Zespołu Muzycznego ,,Wniebogłosy”, współzałożyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Kulturalno – Edukacyjnego Ostrów Zachodni, ponadto w latach 2014-2016 prezes LKS Centra Ostrów, radny miejski III i IV kadencji, w latach 2006-2010 prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, za kadencji którego zrealizowano wiele inwestycji i przedsięwzięć: ,,Mieszkania dla zaradnych”, budowa mieszkań socjalnych oraz mieszkań Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Wybudowano: siedem boisk, salę gimnastyczną SP nr 7 oraz rozpoczęcie budowę nowego Przedszkola nr 2 przy ul. Staroprzygodzkiej, ponadto w okresie jego kadencji wprowadzono projekt ,,Polubić matematykę” a także utworzono Stypendium im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów; wprowadzono majowe święto patrona miasta św. Stanisława pod nazwą majOSTaszki, które stało się już tradycją naszego miasta.


Medale „Za zasługi dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego” otrzymali:

Mariola Musioł, ostrowianka ceniona nauczycielka języka polskiego, Zasłużony Profesor Alma Mater Ostroviensis, odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej, wielokrotnie nagradzana za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej przez Ministra Edukacji Narodowej, starostę ostrowskiego oraz dyrektora najstarszego ostrowskiego liceum I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego, w którym pełniła również funkcję prezesa chóru. Autorka licznych publikacji metodycznych, przygotowała 18 olimpijczyków Olimpiady Języka Polskiego, głęboko zaangażowana w pracę resocjalizacyjną dotyczącą profilaktyki i zagrożeń narkomanią, współpracowała z Wydziałem dla Nieletnich Sądu Rejonowego oraz Poradnią AA, Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym. Przyczyniła się do wychowania wielu pokoleń ostrowian, krzewiąc w nich miłość do języka ojczystego, kultury i sztuki. Jest autorytetem dla wielu pokoleń.

Marcin Okrój ostrowianin, pomysłodawca i organizator jednej z największych w Polsce akcji poboru krwi pod nazwą ,,Oddaj krew z kablówką”. W dotychczasowych edycjach tej akcji krew oddało 4288 osób, od których pobrano 1904 litry krwi. Dzięki tej inicjatywie i zaangażowaniu możliwe jest ratowanie ludzkiego zdrowia i życia. Przedsięwzięcie to jednoczy lokalną społeczność wokół najważniejszej sprawy jaką jest pomoc drugiemu człowiekowi, wspiera i umacnia ideę dobroczynności. Akcja poboru krwi cechuje się także aspektem edukacyjnym, mającym na celu uświadomienie społeczności ostrowskiej, jak bardzo potrzebne i pożądane jest dzielenie się tym drogocennym ,,lekiem”.


OSTROWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU - Uniwersytet obchodził w tym roku jubileusz 10-lecia swojej działalności. Misją Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest prowadzenie działalności edukacyjnej, twórczej, kulturalnej, zdrowotnej, turystycznej, sportowej oraz niesienie pomocy społecznej i charytatywnej, służącej aktywizacji i poprawie jakości życia osób starszych środowiska Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego.


LUDOWY KLUB SPORTOWY CENTRA oraz Dariusz Gołdyn, znany działacz sportowy, który od lat związany jest z klubem sportowym Centra, który w tym roku obchodził jubileusz 70-lecia swojej działalności. Klub cieszy się dobrą opinią zarówno w Kaliskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej, jak również w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej. Działacze Klubowi i Klub spotykają się z szacunkiem i uznaniem przez całe środowisko sportowe, jak również mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego. ,,Perełką” w klubie jest praca z dziećmi i młodzieżą, która doskonali swoje umiejętności piłkarskie oraz buduje charakter w oparciu o szlachetne wartości jak: szacunek, uczciwość, skromność, i sumienność a także rywalizacja w duchu fair-play i poszanowanie zawodnika.


Medale „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” Marii Frąszczak wręczył radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Rafał Żelanowski.


Maria Frąszczak to emerytowany pracownik ostrowskiego Urzędu Miejskiego – Wydziału Kultury i Sztuki, ale nadal aktywny działacz wielu stowarzyszeń społeczno-kulturalnych, między innymi: Wielkopolskiego Centrum Chopinowskiego - Antonin, Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina, Stowarzyszenia Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski, Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.