1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Rusza projekt "Przedsiębiorczy Ostrów"

Rusza projekt "Przedsiębiorczy Ostrów"

30/10/2016 12:08
Rusza projekt "Przedsiębiorczy Ostrów"

Ostrowska Karta Przedsiębiorcy, Program "Dla przedsiębiorczych" realizowany przez spółkę MZGM, zmiany w polityce podatkowej oraz odświeżona oferta terenów inwestycyjnych - to propozycje miasta przygotowane w ramach projektu "Przedsiębiorczy Ostrów". Ten projekt uzupełniony o propozycje Ostrowskiego Parku Przemysłowego to już konkretna pomoc dla prowadzących działalność gospodarczą w naszym mieście.


Ostrowska Karta Przedsiębiorcy to karta, która daje przedsiębiorcy cały pakiet korzyści, które są nie bez znaczenia zwłaszcza dla osób zaczynających swoją działalność gospodarczą. Karta to nie tylko zniżki na zakup towarów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz na inne artykuły niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą u partnerów programu, ale także opiekun w Referacie Obsługi Inwestorów, który będzie służył pomocą w załatwianiu skomplikowanych spraw urzędowych, pomagał w rejestracji działalności gospodarczej, udzielał informacji o możliwych źródłach finasowania bieżącej działalności. Informuje oraz kierował do odpowiednich instytucji otoczenia biznesu.


Rolą karty jest wzajemne wspieranie się lokalnych przedsiębiorców poprzez oferowane rabaty po nawiązaniu relacji biznesowych. Każdy posiadacz karty będzie mógł jednocześnie być jej partnerem, a więc przedsiębiorca dający rabat posiadaczowi Ostrowskiej Karty Przedsiębiorcy będzie mógł liczyć na wzajemność u swojego partnera bizesowego. O tym, jaką formę preferencji zaproponuje przedsiębiorca, będzie decydował on sam. Może to być rabat procentowy, ale także 2 usługi w cenie jednej czy przy zakupie usługi X, usługa Y gratis.


Z karty będą mogli korzystać wszyscy właściciele firm posiadający siedziby na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Program jest otwarty dla wszystkich branż, jednak ze względu na wsparcie przedsiębiorców preferowane będą następujące branże: usługi księgowe, doradcy podatkowi, radcy prawni, notariusze, adwokaci, usługi reklamowe, zaopatrzenie biur- art. biurowe, artykuły BHP i chemia gospodarcza, sprzedaż i serwis urządzeń fiskalnych, biurowych, sprzedaż i serwis komputerów, instytucje otoczenia biznesu, usługi transportowe - TAXI, kurier, przewóz osób, usługi gastronomiczne (catering, sale bankietowe, sale szkoleniowe), usługi poligraficzne, usługi porządkowe oraz agencje ochrony.


- Bardzo ważne jest dla nas, że partnerem czy też patronem kary zechciał zostać Zakład Ubezpieczeń Społecznych - mówi prezydent Beata Klimek. - To instytucja, która na co dzień ma do czynienia z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą i dla posiadaczy naszej karty chce przygotować również pakiet usług związanych ze szkoleniami.


Kolejnym elementem projektu "Przedsiębiorczy Ostrów" jest "Program dla przedsiębiorczych", który ruszy w listopadzie w MZGM. Program dedykowany jest osobom młodym, prowadzącym lub rozpoczynającym działalność gospodarczą, które poszukują lokalu użytkowego na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, w celu prowadzenia w nim bieżącej działalności gospodarczej. Lokale do 40m2 będą oferowane młodym przedsiębiorcom w preferencyjnej cenie - 6 zł netto/m2.


Uczestnikami i stronami umów najmu lokali użytkowych, będą zamieszkujące w Ostrowie Wielkopolskim osoby fizyczne rozpoczynające lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą po raz pierwszy, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy. Okres liczony jest od momentu wpisu działalności do CEiDG.


Kolejny element to polityka podatkowa. W planach jest zmiana obowiązującej uchwały o pomocy de minimis, która zwalniała budynki i budowle powstałe w wyniku nowej inwestycji od podatku od nieruchomości na okres 6 lat i 6 miesięcy. Okazuje się jednak, że do tej pory z uchwały tej mogło skorzystąć tylko dwóch przedsiębiorców, bo warunkiem koniecznym, aby z niej skorzystać było oddanie inwestycji do użytkowania w terminie do 18 miesięcy. Specjalne powołany zespół złożony z urzędników, radnych i przedsiębiorców wypracował rozwiązanie, które polega na zapisie wydłużającym okres trwania inwestycji do 36 miesięcy.


- Wielu przedsiębiorców korzysta podczas realizacji swoich inwestycji z procedur podobnych do zamówień publicznych, ogłasza coś na kształt przetargów, a to znacznie wydłuża samą inwestycję - wyjaśnia Ewa Torzyńska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta. - Z tego powodu uchwała była niemal martwa, bo mogli z niej korzystać tylko nieliczni. Zmiana, którą chcielibyśmy wprowadzić i przedłożyć do akceptacji radnym to wydłużenie tego okresu, który urealni tę uchwałę i spowoduje, że większa grupa przedsiębiorców będzie mogła z niej skorzystać.


W roku 2018 być może pojawi się niższa stawka podatku od budynków lub ich części, które nabyto w roku podatkowym z przeznaczeniem na powiększenie istniejącego przedsiębiorstwa na ternieOstrowa Wielkopolskiego oraz niższa stawka podatku od budynków lub ich części nabytych lub będących własnością przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli działalność gospodarczą na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Takie propozycje planują radnym przedstawić władze miasta.


Ostatnim elementem wspierania przedsiębiorców są szeroko rozumiane tereny inwestycyjne. Uporządkowania wymagają tereny inwestycyjne zakupione w tym roku przez miasto, zlokalizowne przy ul. Wrocławskiej. Jest o teren poprzemysłowy, mocno zdegradowany, który wymaga uporządkowania, uzbrojenia i skomunikowania. Prace już trwają, zgłaszają się również już pierwi przedsiębiorcy zainteresowani tymi terenami.


Wkrótce ruszy również nowa strona internetowa "Przedsiębiorczy Ostrów", która zawierać będzie pełną i czytelną ofertę terenów inwestycyjnych dostępnych w Ostrowie Wielkopolskim. Poza terenami miejskimi zostaną tutaj także umieszczone tereny należące do prywatnych właścicieli, gdzie ulokowane mogą być nowe przedsięwzięcia.


Ofertę miasta doskonale uzupełnia oferta Ostrowskiego Parku Przemysłowego proponowana przedsiębiorcom:


- usługi informacyjne i doradcze - bezpośrednia pomoc w zakresie szeroko pojętego planowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania firmą, a także pomoc w pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania dla planowanych przez przedsiębiorców przedsięwzięć.


- usługi księgowe - kompleksowy zakres usług w ramach księgowości rachunkowej, finansowej oraz zarządczej.


- usługi finansowe - pomoc w otwarciu rachunku bankowego, uzyskaniu kredytu czy leasingu.


- usługi środowiskowe - pomoc w przeprowadzeniu procedur uzyskania decyzji środowiskowych


- usługi proinnowacyjne - budowanie sieci powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz integrowanie środowiska biznesowego z działającymi w regionie jednostkami naukowymi i szkołami wyższymi w obszarze m.in. przepływu najnowszej wiedzy oraz tzw. dobrych praktyk i know-how, komercjalizacji badań, organizowanie staży dla studentów i/lub absolwentów szkół.


- organizowanie szkoleń i warsztatów adresowanych głównie dla pracowników sektora MSP.


- wynajem powierzchni - spółka wynajmuje sale szkoleniowe oraz powierzchnie zabudowane i niezabudowane na cele magazynowo – produkcyjne.


- biuro na godziny


- Wirtualne Biuro - pełny outsourcing obsługi biurowej bez konieczności fizycznej obecności firmy w danym miejscu wpłynie to znaczaco na redukcję kosztów związanych z tradycyjnym prowadzeniem biura. OPP Sp.z o. o. stwarza możliwość rejestracji firmy pod swoim adresem, dzięki czemu osoby prowadzące działalność np. w domu lub też mobilni specjaliści mogą korzystać z prestiżu prowadzenia firmy pod adresem OPP Sp. z o.o.


- autorski program "Twój Start Up" - dla osób dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą przygotowany został atrakcyjny pakiet. Oprócz wspomnianego już „Wirtualnego Biura” zawiera on dodatkowy szereg usług, które pozwolą nowopowstałej firmie na lepszy start w biznesie. W pakiecie tym klient otrzymuje: usługę „Wirtualnego Biura”; usługę „Środowiskową”; możliwość bezpłatnego skorzystania do 4 godzin w miesiącu z sali spotkań (niewykorzy­stane godziny nie przechodzą na kolejny miesiąc); możliwość bezpłatnego skorzystania do 2 godzin w miesiącu z sali konferencyjnej (niewy­korzystane godziny nie przechodzą na kolejny miesiąc); w ramach usługi szkoleniowej gwarantowane jest uczestnictwo w szkoleniach bezpłatnych; możliwość skorzystania z płatnych szkoleń organizowanych przez Ostrowski Park Przemy­słowy Sp. z.o.o. z rabatem 50%; gwarantowany pakiet graficzny: projekt loga firmy, wizytówki, ogłoszenia, 50% rabat na odpłatne wynajęcie sali konferencyjnej; wykonanie 250 sztuk firmowych wizytówek; opracowywanie wzorów umów cywilnoprawnych, m. in. umów o pracę, umów o dzieło, umów zlecenie itd. oraz przez okres trzech miesięcy w bezpłatnym miesięczniku, ogłoszenie 1zł/netto za publikację.


- karta wadialna - pomoc umożliwiająca bezgotówkowe wnoszenie wadium


- "Firma na próbę" - zestaw proinnowacyjnych usług składających się na pakiet Firmy na próbę, oferowany w preferencyjnej cenie w formie miesięcznego abonamentu, obejmować będzie przede wszystkim możliwość testowego prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach pakietu, uczestnik programu preinkubacji otrzymuje obsługę księgową, kadrową i płacową, a także możliwość skorzystania z pomocy prawnej i analiz księgowo- podatkowych w określonym limicie czasowym lub ilościowym. Program polega na użyczeniu osobowości prawnej, w ramach której można prowadzić własny biznes.


Ostrowski Park Przemysłowy przygotował również bardzo atrakcyjny pakiet usług dla posiadaczy Ostrowskiej Karty Przedsiębiorcy.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim