1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Gratisowe kamizelki dla rowerzystów

Gratisowe kamizelki dla rowerzystów

08/04/2016 14:06  |  Dawid Bilski
Gratisowe kamizelki dla rowerzystów
fot. Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego

W ramach prowadzonej akcji profilaktycznej pod nazwą „Lepiej widoczny, bardziej bezpieczny”, od 11 kwietna  każdy rowerzysta, który zgłosi się do Komendy Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim otrzyma bezpłatnie kamizelkę odblaskową. Warunek jest tylko jeden - po jej odbiór należy przyjechać rowerem. Podczas patroli strażnicy będą sprawdzać wyposażenie rowerów, a także ruch na ścieżkach rowerowych.


Nadejście wiosny i słoneczna pogoda jest świetnym momentem, aby przypomnieć sobie o jednośladzie. Otwiera się sezon rowerowy i ruszamy w miasto, aby dojechać do pracy, po zakupy czy też pojeździć w celach rekreacyjnych.


W tym okresie rowery czy motorowery pojawiają się w większej ilości na drogach niż zazwyczaj, a sami rowerzyści i motorowerzyści są zaliczani do tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego i niejednokrotnie stają się ofiarami tragicznych wypadków. Oczywiście nie oznacza to, że nie posiadają oni żadnych praw. Podobnie jak kierowcy samochodów czy piesi oni również są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, mając swoje uprawnienia, ale także i obowiązki.

W trosce o bezpieczeństwo rowerzystów ostrowska straż miejska w kwietniu, podczas patroli, sprawdzać będzie, czy rowerzyści korzystają w wyznaczonych miejscach ze ścieżek rowerowych, czy ich rowery są odpowiednio wyposażone w światełka i elementy odblaskowe.

- Mundurowi będą również przekonywać napotkanych rowerzystów do noszenia kamizelek odblaskowych i kasków ochronnych przekazując jednocześnie ulotki informacyjne dotyczące bezpiecznego poruszania się rowerem i jego wyposażenia -€“ mówi Grzegorz Szyszka, komendant ostrowskiej straży miejskiej.


Pamiętajmy, że w czasie złej widoczności, gdy rowerzysta mając ubranie w ciemnych kolorach, bez elementów odblaskowych, dostrzegany jest przez kierowcę pojazdu z dużym opóźnieniem najczęściej, gdy znajdzie się on w zasięgu świateł samochodu. Dlatego tak ważne jest noszenie kamizelek, kasków i elementów odblaskowych.

- Koszty takiego dodatkowego wyposażenia są znikome, natomiast koszty leczenia ofiar wypadków, nie licząc strat materialnych, są zdecydowanie wyższe i trudne do oszacowania - dodaje komendant.


Każdy rowerzysta, który od 11 kwietna br. pojawi się w komendzie straży miejskiej przy ulicy Kościuszki otrzyma kamizelkę odblaskową Na cyklistów czeka 150 szt. kamizelek odblaskowych w rozmiarze „L” i  50 szt. w rozmiarze „XL”. Co ważne, po kamizelkę należy przyjechać rowerem.

Ponadto w okresie wiosenno - jesiennym na festynach miejskich oraz w Komendzie Straży Miejskiej, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z dyżurnym, możemy bezpłatnie oznakować nasze rowery.


WYPOSAŻENIE ROWERU

1 światło pozycyjne przednie o barwie białej lub żółtej selektywnej,

2 światło pozycyjne tylne barwy czerwonej,

3 światło odblaskowe tylne barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt,

4 przynajmniej jeden sprawnie działający hamulec,

5 dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy,

6 dopuszcza się umieszczenie świateł odblaskowych barwy żółtej na bocznych


PRZEPISY DOTYCZĄCE PORUSZANIA SIĘ ROWEREM

Kierujący rowerem obowiązany jest korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych. W razie braku tych dróg należy korzystać z pobocza, a jeżeli nie jest to możliwe - z jezdni.

Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, rowerzysta jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.


Kierującemu rowerem zabrania się:

- jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;

- chwytania się pojazdów;

- jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu.


Na przejeździe dla rowerzystów, kierującemu rowerem zabrania się:

- wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd;

- zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.


Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

- opiekuje się on osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem;

- szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów;

- warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

- dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę;

- dopuszcza się przewóz dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób, ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy;

- kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.


Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim