1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Nauka pływania w szkołach

Nauka pływania w szkołach

25/01/2016 17:50  |  Dawid Bilski
Nauka pływania w szkołach
fot. Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego

„Do pływania jeden krok” -€“ to kolejny projekt, na który miasto Ostrów Wielkopolski pozyskało łącznie 40 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki - działanie „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży” - w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.


Projekt ten to kontynuacja zrealizowanych w Ostrowie Wielkopolskim programów nauki pływania, na które również miasto uzyskało wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w łącznej wysokości ponad 183 tysięcy zł.


Tym razem projekt został skierowany do dzieci 7-letnich z klas I wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego.


- Planujemy wsparciem objąć 400 uczniów klas I szkół podstawowych. Projekt będzie realizowany przez okres II półrocza roku szkolnego 2015/2016 oraz wrzesień bieżącego roku, a pierwsze zajęcia zaplanowane zostały już na 1 marca 2016 roku – mówi Ewa Matecka, zastępca prezydenta Ostrowa.

Wszystkie zajęcia będą realizowane na Krytej Pływalni „Delfin” mieszczącej się przy ul. Poznańskiej 43.


Grupa 400 uczniów zostanie podzielona na 27 grup składających się z nie więcej niż 15 uczniów. Zajęcia będą się odbywały w poniedziałki i wtorki w godzinach 16:30 - 19:30, w piątki w godzinach 17:15 - 18:00 i będą całkowicie bezpłatne. Rodzic, poza dowozem dziecka na pływalnię, nie poniesie żadnych innych kosztów.


Realizacją zajęć nauki pływania zajmą się doświadczeni instruktorzy, których zatrudni Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski w ramach umów cywilnoprawnych. Ponadto każde dziecko podczas pobytu na pływalni objęte zostanie dodatkowym ubezpieczeniem od nieszczęśliwych następstw.


- Celem głównym projektu jest nabycie podstawowych umiejętności poruszania się w wodzie. Ponadto projekt przyczyni się do promocji zdrowia i prawidłowych postaw uczniowskich, zapobiegania zjawisku wad postawy i otyłości, zapewnienia dzieciom bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu oraz przeciwdziałania patologii społecznej i agresji wśród dzieci -€“ tłumaczy Ewa Matecka.


Ogólna wartość projektu wyniesie 80 tysięcy złotych, z czego 50% stanowi wkład własny z budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a drugą połowę uzyskane wsparcie ministerialne. Projekt zakończy się 30 września 2016 roku.


Deklaracje potwierdzające przystąpienie dziecka do projektu, będą przekazywane rodzicom bezpośrednio w szkołach w lutym.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim