1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Firma z Czech zmodernizuje basen

Firma z Czech zmodernizuje basen

31/12/2015 13:49  |  Dawid Bilski
Firma z Czech zmodernizuje basen
fot. Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego

Zakończony został przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją Basenu Miejskiego przy ulicy Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Do przetargu zgłosiły się cztery podmioty, a najkorzystniejszą ofertę złożyła czeska firma Akvahelp Metal. Umowa z wykonawcą podpisana zostanie 18 stycznia 2016 roku.

Oferta posiadającej swoją siedzibę w Pradze firmy wyniosła 5 mln 199 tys. zł. Poza ceną punktowany w przetargu był również okres gwarancji na wykonane prace budowlane. Wymagany, niepunktowany okres gwarancji wynosił 3 lata (od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego). Akvahelp Metal zaoferował dodatkowe 4 lata gwarancji.


Umowa pomiędzy zleceniodawcą – Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski oraz firmą z Czech podpisana zostanie 18 stycznia 2016 roku. Zgodnie z zapisami przetargowymi, od tego momentu firma mieć będzie 4 miesiące na wykonanie dokumentacji projektowej (maj 2016 r.) oraz 15 miesięcy na wykonanie robót budowlanych (kwiecień 2017 r.).


- Procedura przetargowa rozpoczęta została jeszcze w 2015 roku. W grudniu rozstrzygnięty został przetarg na wykonawcę inwestycji, a w styczniu 2016 roku podpisana zostanie umowa na jej wykonanie. Jest to skomplikowany proces inwestycyjny i chcemy mieć pewność, że z otwarciem obiektu zdążymy przed sezonem letnim 2017 roku. Po zakończeniu prac budowlanych obiekt czeka jeszcze seria kontroli – mówi prezydent miasta Beata Klimek.


Inwestycja powstaje w formule „zaprojektuj – wybuduj”. Wykonawca, w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy, zaprojektuje obiekt, a następnie rozpocznie prace budowlane.
- Obiekty oraz niecki zostaną zaprojektowane, a następnie wykonane przy użyciu takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko. Materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganych przez Miasto, jak i przez przepisy standardów - dodaje prezydent miasta.


Ostrowscy urzędnicy będą posiadać prawo wglądu do projektów przed skierowaniem ich do realizacji. W specyfikacji przetargowej zawarto zapis o tym, że Miasto wymaga konsultacji opracowanych materiałów na każdym etapie wykonywania dokumentacji projektowej, a wykonawca jest zobowiązany uzyskać każdorazowo jego akceptację.


Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i realizacjębasenu zewnętrznego – trzech niecek ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody: około 912m2, około 195m2 oraz niecki dla dzieci o powierzchni lustra wody około 65m2. Powstanie tu także budynek techniczny z pomieszczeniami na filtry oraz magazynami, a także budynek użytkowy, w skład którego wejdą: kasa, pomieszczenie socjalne, węzeł sanitarny, pomieszczenie dla ratowników, pomieszczenie medyczne i mała gastronomia. W budynku tym przewidziano mały ogródek pod gastronomię.


W ramach zagospodarowania terenu przewidziano utworzenie tarasów ziemnych oraz utwardzenie terenu kostką betonową. Powstanie tu także plaża trawiasta o powierzchni około 3 100m2, stanowiska dla ratownika, a także elementy małej architektury, m.in.: ławki, niecki ze stali nierdzewnej z prysznicami, latarnie oświetleniowe z instalacją nagłośnienia, nowe nasadzenia zieleni. Wykonana zostanie również niwelacja terenu, m.in. przemieszczenie mas ziemnych z istniejących trybun.


W ramach rekreacji na basenie wykonawca zawrze w projekcie stanowiska i urządzenia rekreacyjne m.in.:
- sztuczną rzekę,
- ławki podwodne z masażem powietrznym,
- grotę sztucznej fali,
- masaż karku,
- gejzery powietrzne,
- grzybki wodne,
- masaż ścienny z ławką,
- leżanki powietrzne,
- zjeżdżalnie dla dzieci,
- zjeżdżalnie dla dorosłych

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim