1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. CRK w miejsce Holdikomu!

CRK w miejsce Holdikomu!

31/12/2015 13:44  |  Dawid Bilski
CRK w miejsce Holdikomu!
fot. Redakcja

Na mocy uprawień właściciela spółki Holdikom SA prezydent Beata Klimek na dzień 31 grudnia 2015 r. wyznaczyła termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki. Do udziału w nim zaproszono członków Rady Nadzorczej celem przedstawienia wprowadzanych zmian.


W związku z tym, że spółka HOLDIKOM SA wykazywała niską efektywność działania, a koszty jej funkcjonowania w minionych latach wynosiły nawet 5 mln zł, co stanowiło jeden z najdroższych nadzorów właścicielskich w Polsce, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o powołaniu w miejsce Holdikomu nowej spółki Centrum Rozwoju Komunalnego SA.


Za likwidacją Holdikomu przemawiały też inne argumenty, m.in. brak prawidłowego nadzoru właścicielskiego i transparentności spółek, polityka maksymalizacji zysków spółek komunalnych, co przekładało się na wysokie ceny za usługi komunalne oraz „przejadanie” dywidend ze spółek-córek na bieżącą działalność. W wyniku prowadzonych negatywnych działań Holdikom stracił zdolność kredytową i możliwość pozyskiwania dużych środków finansowych na inwestycje.


W statucie nowej spółki – Centrum Rozwoju Komunalnego SA - znalazły się wyraźnie określone cele działalności, co w założeniu ma zlikwidować dotychczasową patologiczną działalność HOLDIKOM i wprowadzić nowe zadania dla spółki.


Nowa spółka będzie odpowiedzialna za utrzymanie optymalnych cen za usługi komunalne. Koszty nadzoru właścicielskiego mają zostać znacząco zmniejszone. Docelowo spółka ma stać się samowystarczalna finansowo, a pobierane od spółek córek dywidendy będą przeznaczane na inwestycje komunalne.


Centrum Rozwoju Komunalnego SA będzie kreowało i nadzorowało rozwój i inwestycje w całej gospodarce komunalnej. Ma to być centrum dla projektów innowacyjnych i synergii różnych dziedzin gospodarki komunalnej np. wdrożenie autobusu elektrycznego zasilanego energią produkowaną przez OZC


W celu ograniczenia kosztów we wszystkich spółkach komunalnych spółka ma nadzorować m.in. wspólne zakupy produktów i usług dla całej grupy kapitałowej.


Nowa spółka Centrum Rozwoju Komunalnego SA zacznie funkcjonować z momentem zarejestrowania statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z chwilą rejestracji zostanie powołany przez Radę Nadzorczą zarząd nowej spółki.
 

 

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim