1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Odpowiedzialny i bezpieczny budżet

Odpowiedzialny i bezpieczny budżet

29/12/2015 18:51  |  Dawid Bilski
Odpowiedzialny i bezpieczny budżet
fot. Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrowie

Rada Powiatu Ostrowskiego jednogłośnie uchwaliła zaproponowany przez Zarząd Powiatu budżet na 2016 rok. - To budżet odpowiedzialny, bezpieczny i nastawiony na pozyskiwanie środków zewnętrznych – mówił Starosta Ostrowski rekomendując radnym przyjęcie uchwały budżetowej.


 

Sesja budżetowa Rady Powiatu odbyła się 29 grudnia 2016 roku. Starosta Ostrowski wskazał na strategiczne cele w polityce budżetowej. Są to: spadek zadłużenia, konieczność wygenerowania nadwyżki, comiesięczny monitoring dochodów oraz przygotowania do absorpcji środków zewnętrznych.

- W budżecie zarówno po stronie dochodowej i wydatkowej przyjęte wielkości gwarantują, że zostanie wykonany bez potrzeby zaciągania środków zwrotnych. Zrobiliśmy wiele, żeby kolejny rok nie był związany z koniecznością zaciągania zobowiązań. Realizujemy tę zasadę konsekwentnie od 2012 roku – powiedział Paweł Rajski omawiając założenia.

W 2016 roku na spłatę rat kredytowych wraz z odsetkami zaplanowano ok. 3,75 mln zł, a planowany poziom zadłużenia spadnie do poziomu 31.132.500 zł.  Ten wysiłek finansowy podejmowany jest po to, by poluzować gorset zobowiązań i przygotować się na możliwość pozyskania nowych środków unijnych.

 

- Jestem przekonany, że 2016 rok będzie pierwszym, w której uruchomione zostaną środki unijne, a główny strumień dostępny będzie w 2017 i 2018. Przygotowujemy się do tego od dawna. Z desek architektów schodzą dwa projekty pierwszy to rozbudowa szpitala, a drugi to budowa Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym przypadku liczymy na kilka milionów złotych dofinansowania. W każdym wymienionym przypadku mamy obawy, ale również marzenia i wiarę, że uda się je zrealizować – mówił Starosta.

 

Wydatki ogółem w nowym budżecie wyniosą 130.869.035 z. Jak podkreślał Starosta równomiernie rozkładać się będą środki przeznaczane na inwestycje zdrowotne i drogowe. Największym zadaniem drogowym wartym ponad 2 mln zł będzie dokończenie budowy drogi Śliwniki-Psary, a inwestycja ma dużą szansę otrzymania dofinasowania z programu rozbudowy dróg lokalnych tzw. „schetynówek’’.

 

- Chciałoby się, żeby budżet miał jeszcze więcej środków na inwestycje, ale w tej chwili mamy takie możliwości. Wierzę, że w ciągu roku pojawia się kolejne środki – mówił Starosta Ostrowski.

 

Dla przykładu w ubiegłym roku na etapie planowania środki na inwestycje drogowe ustalono na poziomie 2,4 mln. Podczas gdy na koniec roku wartość zadań drogowych wyniosła ok. 8,8 mln zł.   

 

Zwracając się do radnych Starosta Ostrowski podkreślał, że priorytety w budżecie były wypracowywane wspólnie.

- Starałem się dotrzeć do wszystkich radnych, aby przedstawić im założenia budżetowe, trudności i zadania jakie mamy. Myślę, że rozmowa i poszukiwanie konsensusu są przesłaniem każdego samorządowca. Wyróżniamy się, że wiele wspólnie dyskutujemy, rozmawiamy, analizujemy wszystkie warianty i opcje. Dlatego można powiedzieć, że ten budżet jest naszym, a nie tylko koalicyjnym budżetem – mówił P. Rajski.

 

Projekt budżetu uzyskał akceptację wszystkich 29 radnych powiatowych. Na koniec posiedzenia Andrzej Leraczyk Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego wzniósł toast za pomyślność w Nowym Roku. Zgodnego roku życzył wszystkim Starosta Ostrowski dziękując także dyrektorom jednostek i placówek oraz pracownikom Starostwa Powiatowego za zaangażowanie i pracą przez cały rok.

Źródło: Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim