1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Najlepsze projekty mieszkańców wybrane

Najlepsze projekty mieszkańców wybrane

15/12/2015 18:20  |  Dawid Bilski
Najlepsze projekty mieszkańców wybrane
fot. Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego

P odczas uroczystej gali w Ostrowskim Centrum Kultury, podane zostały nazwy zadań, które zrealizowane zostaną przez miasto w 2016 roku w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. Milion złotych zabezpieczony w miejskim budżecie na ten cel przeznaczony zostanie na 4 spośród 61 projektów zakwalifikowanych do tegorocznego OBO.


Na uroczystej gali, zorganizowanej w Ostrowskim Centrum Kultury, licznie pojawili się: lokalni samorządowcym, dyrektorzy ostrowskich szkół i prezesi miejskich spółek komunalnych, członkowie ostrowskich Rad Osiedli, przedstawiciele Ostrowskiej Rady Seniorów, Ostrowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Młodzieżowej Rady Miasta, a także najważniejsi tego dnia – wnioskodawcy i współautorzy wniosków złożonych w pierwszej edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego.


Zanim jednak przystąpiono do ogłoszenia wyników w pierwszej edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego widzowie wysłuchali recitalu muzycznego w wykonaniu duetu: Antonina Baraniak (wokal), Marek Raczycki (fortepian).


Następnie prowadzący galę, Milena Tacik oraz Mateusz Nycek, przedstawili prezentację na temat poszczególnych etapów pierwszej edycji OBO.


Za zaangażowanie i mnóstwo znakomitych pomysłów złożonych w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego podziękowała mieszkańcom Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

- Budżet obywatelski to doskonała przestrzeń do aktywności mieszkańców, ich pomysłowości i zaangażowania. To dobre narzędzie dające im realny wpływ na to, co uważają za potrzebne w swoim mieście. Stwarza ono możliwość zgłaszania różnorodnych zadań do budżetu, których co najważniejsze – autorami są nie tylko władze miasta, ale również jego mieszkańcy. To właśnie oni - składając ponad 60 propozycji w ramach jego pierwszej edycji – udowodnili, że są gotowi na taką formę współdecydowania o tym, co ich zdaniem powinno być realizowane w naszym mieście. Dziękuję za ten wkład i zaangażowanie, dzięki którym możemy jeszcze lepiej zmieniać nasze miasto -€“ mówiła Beata Klimek.


Prezydent miasta wręczyła ponad stu osobom, obecnym na gali pomysłodawcom i współautorom projektów, imienne podziękowania.

Swoje uznanie osobom zaangażowanym w tegoroczną edycje OBO wyraził również Jarosław Lisiecki, przewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

- Pierwszy rok funkcjonowania w naszym mieście budżetu obywatelskiego znakomicie wpisuje się w 25. rocznicę ustanowienia przez polski Sejm ustawy o samorządzie terytorialnym - w 1990 roku odbyły się w Polsce pierwsze, w pełni wolne, wybory samorządowe. Budżet obywatelski daje mieszkańcom możliwość współrządzenia miastem, a więcej obywatelskości, więcej inicjatyw społecznych, pozytywnie wpływa na rozwój naszego miasta -€“ podkreślił Jarosław Lisiecki.


Po tym wystąpieniu przyszedł czas na najbardziej oczekiwaną część poniedziałkowej gali – ogłoszenie wyników tegorocznej edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. W 2016 roku miasto zrealizuje cztery zadania w ramach OBO.


Będą to:

1. „Stanica harcerska -€“ na miarę XXI wieku”. Kompleksowa modernizacja budynku głównego (Piaski-Szczygliczka) -€“ 4129 głosów,

2. Ścieżka rekreacyjno -€“ edukacyjna przy Stawie Szulca (ul. Składowa/Lwowska) -€“ 1890 głosów,

3. Samochód dla strażaków -€“ poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez zakup samochodu ratowniczo €- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim -€“ 1417 głosów,

4. „Bądź jak Janowicz i Radwańska” -€“ budowa kortu tenisowego w kompleksie sportowym SP nr 7 (ul. Bema) €- 1403 głosy.


- Gratuluje zwycięzcom, ale chcę podkreślić, że nie ma tu dziś przegranych. W tegorocznej edycji naszego budżetu znalazło się wiele bardzo interesujących projektów. Staną się one częścią tworzonego w mieście banku dobrych pomysłów. Mieszkańcy doskonale bowiem wiedzą, co jest miastu potrzebne, a my będziemy szukać sposobów na realizację takich przedsięwzięć -€“ dodała prezydent miasta.