1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Nowe wyzwanie Marleny Maląg

Nowe wyzwanie Marleny Maląg

07/12/2015 13:39  |  Dawid Bilski
Nowe wyzwanie Marleny Maląg
fot. Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrowie

Marlena Maląg pełni od 4 grudnia 2015 r. obowiązki Wicestarosty Ostrowskiego. Rada Powiatu Ostrowskiego wybrała ją na to stanowisko bezwzględną większością głosów podczas ostatniego posiedzenia. To pierwsza kobieta w historii odrodzonego powiatu ostrowskiego sprawująca tak wysokie stanowisko w organach wykonawczych.

Zmiany kadrowe w Radzie Powiatu Ostrowskiego to pokłosie październikowych wyborów do Sejmu i Senatu. Wówczas mandaty posła i senatora zdobyli: Tomasz Ławniczak pełniący funkcję wicestarosty ostrowskiego oraz Łukasz Mikołajczyk wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego. Oznaczało to równoczesne zrzeczenie się funkcji w samorządzie powiatowym. Miejsca odchodzących radnych zajęły dwie kobiety: Joanna Glapiak i Aleksandra Kierstein. Obie na początku posiedzenia złożyły uroczystą przysięgę.

Na sesję powiatu zaproszeni zostali także nowi parlamentarzyści wybrani z terenu powiatu ostrowskiego oraz ci, którzy swoje funkcje pełnili w minionej kadencji. Z rąk Starosty Ostrowskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu obecni na posiedzeniu T. Ławniczak, Ł. Mikołajczyk i P. Krysztofiak otrzymali obrazy przedstawiające Pałac w Lewkowie – rodową siedzibę pierwszego polskiego starosty ostrowskiego Wojciecha Lipskiego.

Podczas sesji w dniu 4 grudnia radni dokonali także zmian w prezydium Rady Powiatu Ostrowskiego. Na wakujące stanowisko wiceprzewodniczącego zgłoszono kandydaturę Karoliny Dera Szymańskiej i Michała Wilczury.

W tajnym głosowaniu zdecydowaną większość głosów zdobyła K. Dera- Szymańska i wybrana została na wiceprzewodniczącego rady.

Na funkcję wicestarosty zgłoszona została kandydatura Marleny Maląg. Zgodnie z regulaminem o powołanie swojego zastępy wnioskował Starosta Ostrowski. Rekomendując swoją kandydatkę powiedział:

- Jest to osoba doświadczona w samorządzie. Była radną miejską oraz powiatową. W latach 2012-2014 pełniła funkcję zastępcy prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, by w ostatnich wyborach samorządowych z woli wyborców zdobyć mandat do Rady Powiatu. Zarządzając miastem odpowiadała za realizację tzw. projektów miękkich związanych ze sprawami społecznymi, oświata i kulturą. Była współautorem i realizatorem kilku ważnych przedsięwzięć edukacyjnych jak np. „Matematyka jest wszędzie’’ i „Polubić matematykę’’. Jako jedna z pierwszych tworzyła spółdzielnię oświatową’ - mówił Paweł Rajski.

W tajnym głosowaniu na 29 obecnych radnych kandydatura ta uzyskała 27 głosów „za’’.

- To jest dla mnie nowe wyzwanie, bo mimo doświadczenia w Radzie Powiatu praca w Urzędzie Miejskim i Starostwie Powiatowym różni się. Czuję na sobie oczekiwania, by w codziennej pracy umieć współpracować na równi ze wszystkimi gminami - powiedział Wicestarosta Maląg tuż po wyborze.

 Kwiaty i życzenia otrzymała nie tylko od nowych współpracowników, ale także od samorządowców, m.in. od Beaty Klimek Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego i Mirosława Ostojaka Przewodniczącego Rady Gminy Sośnie.

Źródło: Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim