1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Boisko trawiaste na ulicy Długosza

Boisko trawiaste na ulicy Długosza

17/11/2015 20:12  |  Dawid Bilski
Boisko trawiaste na ulicy Długosza
fot. Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego

Kończą się prace przy budowie trawiastego boiska do piłki nożnej na ulicy Długosza. W tym roku powstał tu kompleks trzech boisk syntetycznych – dwóch do koszykówki i jednego, gdzie grać można w siatkówkę i tenis. Dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Wielkopolskiego na pokrycie kosztów nawierzchni syntetycznej, ze środków zabezpieczonych na to zadanie, powstało trawiaste boisko do piłki nożnej.


Kończą się prace budowlane na terenie osiedla przy ulicy Długosza. Powstały tu trzy boiska z poliuretanową nawierzchnią syntetyczną - dwa do koszykówki oraz kolejne, na którym można uprawiać tenis i siatkówkę. Budowa tego kompleksu sportowego dofinansowana została z budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotą 60 tys. zł. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów wykonania syntetycznej nawierzchni poliuretanowej. Dzięki oszczędności na zadaniu, na miejscu starego boiska piłkarskiego, udało się wybudować nowe boisko trawiaste.


- Mamy teraz na ulicy Długosza kompletny kompleks sportowy. Tak mieszkańcy osiedla „Wenecja”, jak i członkowie Rady Osiedla od dawna zabiegali o powstanie tu takiego obiektu. Już od momentu powstania trzech boisk poliuretanowych miał on bardzo duże obłożenie. Widać, że był on tu bardzo potrzebny. Wiosną mieszkańcy będą mogli korzystać także z nowego boiska do piłki nożnej - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.


Trawa naturalna rozłożona została na 1470 m2. Boisko wyposażone zostało w dwie bramki, znajdą się tu także chorągiewki narożne, wykonano także piłkochwyty i ogrodzenia. Wyrysowane zostaną linie.

Wokół boiska zamontowane zostaną elementy małej architektury -€“ ławki, stojaki na rowery, a także skrzynia na narzędzia ogrodnicze do pielęgnacji murawy.


Boisko posiadać będzie instalację nawadniającą -€“ 12 tryskaczy rotacyjnych, a także oświetlenie – dwa słupy oświetleniowe z dwoma ledowymi projektorami oświetleniowymi.


- Na terenie obiektu sportowego zamontowana zostanie kamera monitoringu. Wszystko po to, by użytkownicy mogli czuć się tu bezpiecznie -€“ dodaje prezydent miasta.


Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji boiska w okresie jednego roku od dnia odbioru końcowego.


Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim