1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Przetargi na remonty dróg

Przetargi na remonty dróg

17/11/2015 20:10  |  Dawid Bilski
Przetargi na remonty dróg
fot. Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego

Korzystna aura pozwala na kontynuowanie robót budowlanych związanych z inwestycjami w miejską infrastrukturę drogową. Kolejne ulice oddawane są do użytku, na modernizację innych Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetargi – najnowsze to: przebudowa nawierzchni i wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej na ulicy Głowackiego, budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Tęczowej oraz przebudowa skrzyżowania ulic Zębcowskiej i Budowlanych.Wraz z początkiem listopada, po modernizacji, przekazane zostały do użytkowania kolejne ostrowskie ulice. Odbiór końcowy miał miejsce na ulicy Czerwonych Kosynierów, gdzie nastąpiła przebudowa nawierzchni jezdni od ulicy Chłapowskiego do ulicy Głowackiego. Na wspomnianym odcinku powstała nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20 cm.

Inną ulicą, gdzie powstała nawierzchnia z kostki betonowej jest ulica Żwirowa. Tutaj również wykorzystano kostkę betonową o grubości 8 cm, jednak na podbudowie z betonu cementowego C8/10 o grubości 20 cm. Wykonano tu także 87-metrowe przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PVC klasy S lite o średnicy 160 mm.


Po kostce betonowej poruszać się będzie można również na ulicy Śląskiej. Tutaj, jeszcze wiosną tego roku, wykonano budowę kanalizacji deszczowej, by latem tego roku wykonać nawierzchnię na odcinku od ulicy Olsztyńskiej do ulicy Kaszubskiej. Kolejny odcinek – od ulicy Kaszubskiej – został w listopadzie przekazany do użytkowania. Na długości 74 metrów powstała tu jezdnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z betonu cementowego C8/10 grubości 20 cm.


Pod koniec października i na początku listopada, po rozstrzygniętych przetargach, przekazano wykonawcom place budowy na kolejnych miejskich ulicach. Na ulicy Wiśniowej trwają prace przy budowie nawierzchni. W tym roku na ulicy wiśniowej wykonano kanalizację deszczową oraz pierwszy etap nawierzchni – od posesji nr 14 do posesji nr 50. Obecnie trwa budowa nawierzchni na odcinku o długości 179 metrów - od posesji nr 50 do posesji nr 63. Zamówienie obejmuje: nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 7 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego grubości 20 cm. Zadanie wykonane zostanie wraz z końcem listopada.


Plac budowy przekazany został także wykonawcy budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy jezdni na ulicy Jagodowej. Na odcinku 245 metrów powstanie tu kanał deszczowy z rur PVC o średnicy 315 mm, a następnie 251 metrowy odcinek nawierzchni jezdni z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20 cm. Termin wykonania zamówienia to 15 grudnia 2015 roku.


Również w tym terminie powinny zakończyć się prace budowlane na ulicy Mahoniowej. W tym miejscu, na 430-metrowym odcinku od ulicy Grabowskiej powstanie nawierzchnia jezdni z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 25 cm.


Miejski Zarząd Dróg ogłosił w listopadzie przetargi na kolejne prace budowlane. Do 20 listopada br. można składać oferty na zadanie polegające na przebudowie skrzyżowania ulic: Zębcowskiej i Budowlanych. Skrzyżowanie to będzie mieć formę ronda i planowo zakończone zostanie do 30 grudnia tego roku.


Do 27 listopada br. firmy budowlane mogą składać oferty do przetargu, który ogłoszony został na budowę kanalizacji deszczowej na ulicy Tęczowej, natomiast do 1 grudnia tego roku na przebudowę nawierzchni jezdni oraz wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej na ulicy Głowackiego. Oba te zadania powinny zostać zakończone do 31 grudnia 2016 roku.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim