1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Uczniowie SP nr 9 doczekają się hali sportowej

Uczniowie SP nr 9 doczekają się hali sportowej

02/11/2015 17:48  |  Dawid Bilski
Uczniowie SP nr 9 doczekają się hali sportowej

Siedem ofert wpłynęło na ogłoszony przez miasto przetarg dotyczący budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9. W najbliższych dniach nastąpi jego rozstrzygnięcie, a poza oferowaną ceną kryteriami ocen jest także okres gwarancji oraz kryterium niezmienności ceny. Umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą podpisana zostanie jeszcze w tym roku. Hala zostanie oddana do użytku w 2017 roku.


Trwa ocena siedmiu ofert, które wpłynęły na ogłoszony przez miasto przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9”. Przedmiotem tego zamówienia jest budowa budynku hali sportowej w technologii energooszczędnej, budowa łącznika między halą a budynkiem szkoły, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie przyłączy: wodociągowego, sieci cieplnej, elektrycznego i kanalizacji sanitarnej i deszczowej.


Projekt sporządzono w oparciu o wytyczne do programu Lemur (celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i  budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego), zapewniając spełnienie Klasy A energooszczędności.


Inwestycja zlokalizowana jest w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulic Broniewskiego, Szkolnej, Komuny Paryskiej. Powierzchnia zaprojektowanej zabudowy hali sportowej to 2001,05 m2, powierzchnia użytkowa wynosi 2274,92 m2, a kubatura brutto 20201,85 m3. Maksymalna wysokość obiektu to 11,37 m.


- Nowa hala łączyć będzie dwie funkcje -€“ sportową i edukacyjną. Pierwszą kondygnację zajmować będzie sala sportowa połączona z magazynem na sprzęt sportowy, a z drugiej strony z zapleczem higieniczno -€“ sanitarnym, szatniami i pomieszczeniem pierwszej pomocy. Na parterze zlokalizowana będzie także sala fitness/siłownia wraz z zapleczem oraz sklepik. To wszystko stanowić będzie kompleks sportowy -€“ wymienia Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.


Druga kondygnacja budynku hali spełniać będzie funkcję edukacyjną. Zostaną tam zlokalizowane cztery sale dydaktyczne z przeznaczeniem na 25 osób każda oraz węzeł higieniczno - sanitarny, na który składa się toaleta dla dziewcząt, toaleta dla chłopców oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Cały budynek przystosowany będzie dla osób niepełnosprawnych.


- Ostrowska "dziewiątka" jest największą szkołą podstawową w powiecie ostrowskim, a przez najbliższe lata będzie jeszcze uczniów przybywać. W związku z tym w projekcie uwzględnione są również dodatkowe sale lekcyjne. W szkole istnieją klasy sportowe o profilu piłki ręcznej chłopców i piłki koszykowej dziewcząt. Obecnie treningi odbywają się na innych halach w mieście, ponieważ w szkole nie ma warunków do trenowania. Cała społeczność szkoły bardzo się cieszy z budowy tej hali i z niecierpliwością na nią oczekuje - przyznaje Łukasz Mikołajczyk, dyrektor SP nr 9.


W najbliższych dniach rozstrzygnięty zostanie przetarg na budowę przyszkolnej hali sportowej. Miasto chce podpisać umowę z wykonawcą jeszcze w tym roku. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Poza tym wykonawca udzieli miastu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Okres gwarancji jest kryterium oceny oferty w przetargu na budowę hali.


Maksymalny czas realizacji inwestycji, to 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.


Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim