1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Nowe wydziały w Urzędzie Miejskim

Nowe wydziały w Urzędzie Miejskim

09/09/2015 15:20  |  Dawid Bilski
Nowe wydziały w Urzędzie Miejskim

W czwartek, 10 września, wchodzi w życie nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego. Jest on owocem wielomiesięcznych analiz pracy urzędu, a jego wprowadzenie ma usprawnić funkcjonowanie magistratu w niektórych obszarach.


- Wiele osób dziwiło się, że po objęciu urzędu prezydenta miasta nie zrobiłam urzędowej rewolucji, ale nie chciałam robić zmian tylko po to, żeby pokazać, że w poprzedniej kadencji było źle -€“ mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.


- Przez te kilka miesięcy przyglądałam się pracy Urzędu Miejskiego, analizowaliśmy z wiceprezydentami, które komórki i obszary wymagają wzmocnienia personalnego, a gdzie tę strukturę należałoby uprościć, aby przyspieszyć realizację niektórych procedur. Efektem tych analiz jest właśnie nowy Regulamin Organizacyjny. Pojawiają się w nim również nowe stanowiska, które musieliśmy utworzyć w związku z przepisami nadrzędnymi. Mam nadzieję, że ta nowa struktura urzędu usprawni pracę nie tylko z punktu widzenia mieszkańców, ale i wszystkim urzędnikom będzie pracowało się lepiej i sprawniej.


Ze względu na coraz większe obowiązki ze struktury Wydziału Organizacyjnego wydzielony został Wydział Informatyki. Nowością są także Wydział Rozwoju Miasta, który będzie złożony z Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz Referatu Obsługi Inwestorów, a także Wydział Spraw Społecznych, w skład którego wejdą Referat Zdrowia i Rodziny oraz Referat Rozwiązywania Problemów Uzależnień.


Dotychczasowy Wydział Inwestycji i Rozwoju przekształcony zostanie w Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, a w jego strukturach pojawi się Referat Transportu Miejskiego - wymuszony zmianą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która nakłada na miasto nowe obowiązki w tym zakresie oraz Pełnomocnik ds. Rewitalizacji Miasta.


Wśród nowych komórek pojawiają się: Biuro ds. Zarządzania Informacją, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Inżynier Miasta oraz Plastyk Miejski.


- Inżynier Miasta ma za zadanie m.in. koordynować wszystkie inwestycje prowadzone przez miasto, jednostki podległe miastu oraz spółki komunalne -€“ mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. €“ Taka synergia pozwoli przeprowadzać wiele inwestycji sprawniej i szybciej.


Nowe stanowiska częściowo obsadzone zostaną przez przesunięcia urzędników, na pozostałe ogłoszone zostaną konkursy.


Istniejące dotychczas komórki, które w nowym Regulaminie Organizacyjnym przybiorą nowe nazwy, to Biuro Obsługi Prezydenta, Biuro Zarządzania Kryzysowego, Biuro Promocji Miasta, Biuro Inicjatyw i Konsultacji Społecznych, Biuro Nadzoru Właścicielskiego oraz Referat Obsługi Mieszkańców. W większości wraz ze zmianą nazwy zostały one wyłączone z dotychczasowej, dość złożonej struktury, aby przyspieszyć załatwianie spraw.


Biuro Prasowe i Relacji Społecznych

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim