1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Osiedlowe drogi z oszczędności

Osiedlowe drogi z oszczędności

10/07/2015 13:37  |  Dawid Bilski
Osiedlowe drogi z oszczędności
fot. Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego

Dzięki zaoszczędzonej w budżecie miejskim kwocie 2,2 mln zł, w ramach miejskiego programu drogowego, w niemal wszystkich ostrowskich osiedlach, zaplanowano dodatkowe inwestycje drogowe. Część z nich to zadania zawarte w budżecie na 2015 rok, które dzięki zwiększeniu na nie środków zostaną wybudowane w większym, niż planowano zakresie. Pozostałe inwestycje zostały do tegorocznego budżetu dopisane.


Ostrowskim władzom udało się wygospodarować w tegorocznym budżecie oszczędności na poziomie ponad 2 milionów złotych.

- Zdecydowaliśmy, by nie przeznaczać tych środków na wydatki bieżące, choć jest ich bardzo wiele, ale skierować je na konkretne drogowe działania inwestycyjne - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.


Oznacza to, że na zadania drogowe w ostrowskich osiedlach przeznaczone zostanie 2,2 mln zł więcej, niż pierwotnie zaplanowano.

Już w pierwszych miesiącach urzędowania prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, powołała zespół ds. niedokończonych inwestycji drogowych, którego zadaniem była inwentaryzacja dróg, które z różnych powodów od lat nie mogą doczekać się ostatecznego zakończenia.

- Chcieliśmy stworzyć specjalny program drogowy, który dedykowany będzie lokalnym drogom osiedlowym. Program ten to przede wszystkim realizacja wszystkich niedokończonych inwestycji drogowych w naszym mieście. Takich inwestycji jest sporo - tłumaczy Beata Klimek.

Wynikiem praz zespołu był spis niedokończonych inwestycji drogowych, który w pierwszej kolejności przedstawiony został ostrowskim radnym, a następnie przewodniczącym Rad Osiedli. Kolejny etap konsultacji polegał na przedstawieniu propozycji programu drogowego podczas zebrań Rad ostrowskich osiedli.


- W ramach konsultacji społecznych Rady Osiedli wytypowały zadania do realizacji. Zapoznaliśmy się z nimi i przygotowaliśmy zestaw ulic, które można będzie wykonać w zabezpieczonej na ten program kwocie 2,2 miliona złotych - mówi prezydent miasta.

Propozycja miasta została przedstawiona ostrowskiej Radzie Miejskiej i niemal jednogłośnie przyjęta.

- Myślę, że to ogromny sukces, tak prezydenta, jak i radnych miejskich oraz osiedlowych - do wykonania jest bardzo wiele inwestycji drogowych, jednak wspólnie udało nam się wybrać te najbardziej w osiedlach potrzebne i to właśnie one zostaną zrealizowana w ramach programu drogowego - uważa Beata Klimek.


Ulice, które znalazły się w opracowanym przez miasto programie drogowym, to: ul. Łęczycka z odprowadzeniem wód deszczowych przez ul. Mazurską, ul. Śląska, ul. Wiśniowa, ul. Krańcowa - chodnik, ul. Wysoka, układ drogowy pomiędzy ulicami Bukową i Dębową, ul. Prof. Kaliny - chodnik, ul. Jankowskiego - od ul. Strzeleckiej do ul. Jasnej, ul. Głowackiego, ul. Lotnicza (od Poznańskiej do Młyńskiej) oraz dokończenie ul. Makowej.


- Ulica Makowa jest koronnym przykładem na inwestycje niedokończoną. Był jeden etap prac, później drugi, a i tak pozostał odcinek do wykonania ulicy, o której w budżecie zapomniano. I właśnie tego typu sytuacje chcemy na osiedlach porządkować - stwierdza prezydent miasta.


Niektóre z zadań programu drogowego były już zawarte w tegorocznym budżecie. Dzięki zwiększeniu środków na te zadania większa ich część zostanie zmodernizowana. Pozostała część, to inwestycje nowe - dopisane do budżetu miasta. Wszystkie inwestycje powinny zostać zrealizowane jeszcze w tym roku.


- Wszystkie te zadania są dla nas priorytetowe. Mamy pół roku i będziemy robić wszystko, by zostały one wykonane. Oczywiście, zawsze po drodze zdarzyć się mogą nieprzewidziane sytuacje, ale myślę, że większość zadań zostanie do końca roku wykonana - zapewnia Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim