1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Rozbudowa szpitala pochłonie 20 milionów złotych

Rozbudowa szpitala pochłonie 20 milionów złotych

03/07/2015 18:27  |  Dawid Bilski
Rozbudowa szpitala pochłonie 20 milionów złotych

Jeszcze w tym roku rozpocznie się rozbudowa ostrowskiego szpitala o nowe skrzydło, w którym mieścić się będzie Centralna Sterylizatornia, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii, a także Blok Operacyjny.


Plany rozbudowy zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej w miejscu, w którym powstanie łącznik pomiędzy istniejącym budynkiem szpitala a nowym skrzydłem. O szczegółach inwestycji poinformowali dziennikarzy: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak, dyrektor ZZOZ Dariusz Bierła oraz dyrektor ZZOZ ds. finansowych Piotr Skoczylas.-Ruszamy z przedsięwzięciem niezwykle ważnym dla Powiatu Ostrowskiego. Rozbudowa szpitala ma na celu podniesienie poziomu usług medycznych oraz wzrost bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Inwestycja jest konieczna również po to, aby zapewnić szpitalowi rozwój i odpowiednio przygotować placówkę do przyszłorocznego kontraktowania usług medycznych” – powiedział starosta Paweł Rajski.


Decyzja jak zawsze poprzedzona została szczegółową analizą ekonomiczną. Rozważano zarówno wariant tylko modernizacji jak i budowy od podstaw. Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości usług medycznych oraz stworzenie szans rozwoju placówki wybrano wariant nowej inwestycji. Powstanie zatem nowe, czterokondygnacyjne skrzydło szpitala (od strony Al. Słowackiego) o powierzchni ok. 2,5 tys. metrów kwadratowych. Szacuje się, że pierwszy etap prac czyli stan surowy pochłonie ok. 3 mln zł, natomiast cała inwestycja ok. 20 mln zł.-„Na ostatniej sesji przeznaczyliśmy kwotę 2 mln zł na realizację pierwszego etapu, czyli stanu surowego, który ma być zakończony już w połowie przyszłego roku. Cieszy mnie, że w tym zadaniu mamy pełne poparcie wszystkich radnych powiatowych” – dodaje P. Rajski.


Kolejnym i najistotniejszym etapem prac będzie wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii zlokalizowanego na parterze nowego skrzydła, tak by w miesiącach letnich przyszłego roku oddział o zwiększonej licznie łóżek (12) był przygotowany na przyjęcie pacjentów i zakontraktowanie przez NFZ. Wykończenie tego oddziału wraz z zakupem specjalistycznego wyposażenia to wydatek ok. 5,9 mln zł.

- „Bez nowoczesnego Oddziału Intensywnej Terapii nie byłoby możliwe funkcjonowanie całego szpitala i uzyskanie kontraktu. Bez kontraktu czteroletnie działania związane z normalizacją finansów mogłyby pójść na marne, bo brak lub ograniczenie kontraktu wpłynęłoby negatywnie na sytuację szpitala - mówi dyr. Dariusz Bierła.W nowym budynku (w przyziemiu) miejsce znajdzie także nowa Centralna Sterylizatornia, wraz z miejscem do sterylizacji łózek. To zadanie kosztować będzie ok. 1,4 mln złotych, a jej oddanie do użytku planuje się na 2017 rok.


- „Sterylizatornia to serce szpitala, jest niezbędna do rozwoju diagnostyki i części zabiegowej, która jest podstawą leczenia” - mówi D. Bierła.


W 2018 na I piętro nowego skrzydła przeniesiony zostanie rozbudowany Oddział Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii z pododdziałem leczenia oparzeń.


- „Obecność Oddziału Chirurgii Dziecięcej z gronem doświadczonych specjalistów dodaje prestiżu szpitalowi oraz przynosi wymierne korzyści finansowe. Mamy zamiar w przyszłości dalej rozwijać ten oddział a nawet stworzyć tu Wielkopolskie Centrum Leczenia Oparzeń” – mówi D. Bierła.


- Wszystkiego nie uda się zrobić w tej kadencji, mam tu na myśli Blok Operacyjny z 4 salami, w tym jedną hybrydową, który ma powstać na II piętrze nowego skrzydła. Realizacja tego ostatniego etapu planowana jest na 2018 rok i uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. Wiemy, że w tej kadencji wszystkie środki europejskie w naszym województwie przeznaczone zostaną na budowę Wielkopolskiego Szpitala Specjalistycznego Dziecięcego w Poznaniu. Stąd konieczność zaangażowania w rozbudowę szpitala własnych środków budżetowych, z czego największe nasilenie przypadnie w latach 2015 i 2016. Realizacja tej inwestycji ograniczy wydatki na drogi i zadania w oświacie” - mówi Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak.


Nowe skrzydło szpitala pozwoli także stopniowo remontować i przenosić kolejne oddziały oraz da możliwość zagospodarowania miejsca po przeniesionych oddziałach na nowe usługi medyczne. Do tej pory nie było takiej możliwości ze względów lokalowych. Remont Oddziału Internistycznego podzielony został na 2 etapy, aby umożliwić świadczenie usług na bieżąco.

 

Źródło: Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim