1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Nowa umowa na odbiór śmieci. Stawki za odpady bez zmian

Nowa umowa na odbiór śmieci. Stawki za odpady bez zmian

14/06/2015 13:23  |  Dawid Bilski
Nowa umowa na odbiór śmieci. Stawki za odpady bez zmian
fot. Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego

10 czerwca rozstrzygnięty został ogłoszony przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski przetarg, którego przedmiotem byłodbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Do przetargu zgłosił się jeden podmiot - Konsorcjum MZO - KOSZ.  Ziemowit Borowczak, zastępca prezydenta miasta, podpisał umowę z przedstawicielami konsorcjum.


W ostrowskim Urzędzie Miejskim podpisana została umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolskim a Konsorcjum MZO - KOSZ, które również odbierało odpady ostrowian przez ostatnie dwa lata.

- Dziś podpisaliśmy umowę. W niedawno zakończonym przetargu wygrała oferta Konsorcjum MZO w Ostrowie Wielkopolskim i firmy Kosz. To konsorcjum zaproponowało cenę, którą mogliśmy zaakceptować. Umowa została podpisana na 9 miesięcy - mówi Ziemowit Borowczak, zastępca prezydent miasta.


Dla ostrowian niewiele zmieni się w systemie, który funkcjonować zacznie od 1 lipca tego roku.

- System zmienia się nieznacznie - od 1 lipca wprowadzony zostaje trzeci worek i trzeci pojemnik - w kolorze niebieskim - na zbiórkę papieru i makulatury. Zmiana ta nie jest niczym nowym - pojemniki takie funkcjonowały już w Ostrowie przed lipcem 2013 roku - tłumaczy Andrzej Strykowski, prezes Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO.


Do tej pory ostrowianie segregowali odpady umieszczając je w zielonych i żółtych pojemnikach, bądź workach - w przypadku domów jednorodzinnych. Kolor zielony przeznaczony był na szkło, a żółty na tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe oraz papier. Od 1 lipca br. papier umieszczać będziemy w osobnych – niebieskich – pojemnikach lub workach. Dotychczas papier był łączony z odpadami z tworzyw sztucznych i metalami, przez co ulegał zabrudzeniu i często nie mógł być wykorzystywany do powtórnego przetworzenia.


Decyzja ta jest także odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, którzy sami zgłaszali, że chcieliby mieć dodatkowy pojemnik na papier. Przed wejściem w życie tzw. „rewolucji śmieciowej” niebieskie pojemniki na papier funkcjonowały już na wielu osiedlach.


Ceny za odbiór śmieci nie zmienia się - ostrowianie nadal płacić będą 11 złotych za śmieci segregowane i 19 złotych za śmieci niesegregowane.


Podpisana umowa zawarta została na okres 9 miesięcy - do 31 marca 2016 roku. Do końca 2015 roku ma zostać zakończona budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Rozbudowa RZZO to wynik realizacji zapisów Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017 i służyć ma obsłudze mieszkańców regionu IX. Instalacja w Ostrowie Wielkopolskim będzie obok instalacji w Kępnie (Olszowa) drugą Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych, tzw. RIPOK-iem dla obsługi ww. regionu.


Zgodnie z zasadą bliskości do ostrowskiego RIPOK-a trafiać będą odpady z Ostrowa Wielkopolskiego oraz ościennych gmin. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski ogłaszać będzie zatem jedynie przetargi na odbiór i transport odpadów.


Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim