1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Boisko na ulicy Długosza z dofinansowaniem

Boisko na ulicy Długosza z dofinansowaniem

09/06/2015 13:21  |  Dawid Bilski
Boisko na ulicy Długosza z dofinansowaniem
fot. Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski w marcu tego roku złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Długosza w Ostrowie Wielkopolskim” do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.


Wniosek uzyskał pozytywna ocenę, dzięki czemu zadanie uzyskało dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 60 tys. zł.Zakres rzeczowy zadania obejmuje m. in.: wykonanie dwóch boisk do koszykówki (o łącznej powierzchni 1029,42 m2) oraz boiska do tenisa i siatkówki (o powierzchni 450,60 m2), wyposażenie boisk w systemowe urządzenia sportowe, budowę piłkochwytów, wykonanie ciągów pieszych i opasek z kostki betonowej oraz montaż elementów małej architektury, oświetlenia boisk i wyposażenia dodatkowego.

Pozyskane środki finansowe przeznaczone będą na pokrycie kosztów wykonania syntetycznej nawierzchni poliuretanowej na projektowanych boiskach.


Prace budowlane potrwają do końca lipca 2015 r. Obiekt będzie ogólnodostępny - tak mieszkańcy osiedla Wenecja, jak i całego miasta będą mogli bezpłatnie korzystać z boisk już podczas tegorocznych wakacji.


Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim