1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. W obiektywie
  4. Foto
  5. Kontrola budynków mieszkalnych wysokich

Kontrola budynków mieszkalnych wysokich

21/05/2012 07:58
Kontrola budynków mieszkalnych wysokich
fot. JRG Ostrów Wielkopolski

W dniu 18 maja 2012 roku funkcjonariusze Wydziału ds. Kontrolno-Rozpoznawczych KPPSP Ostrów Wlkp. wspólnie ze strażakami I zmiany służbowej JRG rozpoczęli kontrole budynków mieszkalnych wysokich ( o wysokości ponad 25m) zlokalizowanych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Jako pierwsze skontrolowano 3 budynki usytuowane przy ul. Dembińskiego należące do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp. W trakcie kontroli sprawdzono m. in. stan dróg pożarowych oraz ich przejezdność, stan techniczny urządzeń przeznaczonych do oddymiania klatek schodowych, oznakowanie i dostęp do głównych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazu, wyposażenie budynków w instrukcje postępowania na wypadek powstania pożaru oraz wykazy telefonów alarmowych a także badania stanu technicznego instalacji użytkowych: elektrycznej, odgromowej, gazowej i kominowej. Strażacy sprawdzili również praktycznie możliwości dojazdu i rozstawienia samochodu z drabiną mechaniczną o wysięgu 37 m. Podczas kontroli dokonano także rozpoznania w zakresie zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych. Sprawdzono stan techniczny i sprawność 2 hydrantów zewnętrznych podziemnych zlokalizowanych przy kontrolowanych budynkach. Na koniec sprawdzono praktycznie możliwość wykorzystania suchych pionów poprzez podanie wody na najwyższe kondygnacje budynków.

Ostrowscy strażacy planują do końca maja skontrolowanie wszystkich budynków mieszkalnych wysokich usytuowanych na terenie miasta.

Źródło: Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, bryg. Krzysztof Biernacki

Galeria

  • Kontrola budynków mieszkalnych wysokich
    7 zdjęć Kontrola budynków mieszkalnych wysokichKontrola budynków mieszkalnych wysokichKontrola budynków mieszkalnych wysokichKontrola budynków mieszkalnych wysokichKontrola budynków mieszkalnych wysokich
    +