1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Przy budowie obwodnicy nie ucierpią drogi dojazdowe

Przy budowie obwodnicy nie ucierpią drogi dojazdowe

03/06/2015 10:27  |  Dawid Bilski
Przy budowie obwodnicy nie ucierpią drogi dojazdowe

Generalny wykonawca II odcinka obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego pokryje koszty remontu i przywróci do stanu pierwotnego drogi powiatowe, w przypadku uszkodzeń, po których poruszać się będzie ciężki transport na budowę. To w skrócie najważniejszy element porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Ostrowskim a firmą MOTA ENGIL.


Przez ostatnie kilka miesięcy prowadzone były negocjacje pomiędzy władzami Powiatu Ostrowskiego a generalnym wykonawcą II odcinka obwodnicy Ostrowa w zakresie wytyczenia tras, po których będą mogły poruszać się transport kruszyw do budowy obwodnicy. Ostateczne porozumienie podpisane zostało 2 czerwca 2015 r. Dokument uzyskał akceptację Zarządu Powiatu Ostrowskiego i Komisji Infrastruktury Rady Powiatu.


- Porozumienie to consensus, który musi satysfakcjonować obie strony. Na pewno obie strony chciałyby więcej, ale udało się osiągnąć rozsądny kompromis, zabezpieczający nasze drogi i dający szansę na realizację oczekiwanej przez wszystkich obwodnicy – powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski podczas briefingu z dziennikarzami na węźle przy ul. Kaliskiej. W konferencji udział wziął także Tomasz Ławniczak Wicestarosta Ostrowski, Piotra Śniegowski dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg oraz szef projektu budowy obwodnicy Andrzej Poskorbko firma MOTA ENGIL.


Rozmowy z firmą MOTa dotyczyły dwóch odcinków drogi. Pierwszy to droga w Czekanowie od przejazdu kolejowego aż do drogi S25 (Kalisz-Ostrów). To oddany niedawno odcinek kompleksowo zmodernizowanej drogi w ramach tzw. Schetynówek. Strony ustaliły, że wykonane zostanie szczegółowa inwentaryzacja drogi, a w przypadku zniszczeń wykonawca będzie musiał przywrócić ja do stanu pierwotnego. Podobne rozwiązane dotyczyć będzie newralgicznego odcinka droga od Chynowej do Bogufałowa oraz do połączenia z drogą krajową S11.
- Na odcinku ok. 4 km droga do Chynowej (przez las) wspólnymi siłami MOTY i powiatu droga zostanie wyremontowana. Odcinek od S11 do drogi krajowej w całości wyremontuje MOTA. Na odcinku od Bogufałwoa aż do S11 wykonawca w całości zabezpieczy pobocza i to pozwoli bezpiecznie poruszać się tą trasą – mówił P. Rajski.


Łącznie porozumienie przewiduje możliwość odtworzenia lub kompleksowego zmodernizowania nawierzchni na ok. 7 km dróg powiatowych.


Szef projektu z firmy MOTA ENGIL Andrzej Poskrobko przekonywał, że firma ma trzy warianty tras, po których dostarczane będą kruszywa na budowę. Obejmują one nie tylko drogi powiatowe, ale także gminne i krajowe. Łącznie tymi ciągami komunikacyjnymi musi być przewiezionych ok. 700 tys. Ton kruszyw, dodatkowe tysiące ton potrzebne będą do wzmocnień gruntów na najbardziej grzęskich odcinkach.


- Najważniejsze, że robimy drogi serwisowe na długości całego odcinka, czyli prawie na 12 km, na tyle mocne, żeby nasz mogły przenieść transport na budowę – powiedział A. Poskrobko.
Pytany przez dziennikarzy na jakim etapie obecnie jest inwestycja stwierdził, że zakończony jest etap projektowania. Dokumentacja powinna zostać zatwierdzona przez Generalną Dyrekcją, a zasadnicze prace budowlane na trasie obwodnicy powinny się zacząć w ciągu miesiąca.


- Mamy wyznaczony termin dotyczący oddania do użytkowania ul. Kaliskiej (od węzła w kierunku Ostrowa), to 9 marca 2016 roku. W tym sezonie budowalnym chcemy zakończyć wszystkie roboty budowlane, a miesiące zimowe poświęcić na sfinalizowanie wszelkich uzgodnień, tak by ruch mógł pójść w wyznaczonym terminie – powiedział A. Poskrobko.


Źródło: Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim