1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Na sygnale
  4. Nowy zastępca komendanta Policji

Nowy zastępca komendanta Policji

20/04/2015 15:20  |  Dawid Bilski
Nowy zastępca komendanta Policji
fot. Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wlkp.
 Rozkazem personalnym nr 576/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski, mianował na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim podinsp. Piotra Wilkowskiego.


W budynku Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się urocz

ysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim podinsp. Piotra Wilkowskiego.


Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Ostrowie Wielkopolskim Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu insp. Rafałowi Batkowskiemu. Następnie został odczytany rozkaz personalny o powołaniu na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim podinsp. Piotra Wilkowskiego.

Nowo powołany I Zastępca odebrał gratulacje od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafała Batkowskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim nadkom. Zbigniewa Raczaka, który doceniając doświadczenie zawodowe i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, wystąpił z wnioskiem do szefa wielkopolskiej policji o mianowanie podinsp. Wilkowskiego na stanowisko swojego zastępcy.


Nowo powołany I Zastępca podziękował za wyróżnienie jakim jest mianowanie go na nowe stanowisko. Zapewnił jednocześnie, że dołoży wszelkich starań, aby sprostać zadaniu i zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu ostrowskiego.


Podinsp. Piotr Wilkowski służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od samego początku związany był z pionem dochodzeniowo - śledczym ostrowskiej komendy, gdzie pełnił służbę na stanowiskach wykonawczych. Z dniem 1 lipca 2011 roku został powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Odolanowie, pełniąc tam służbę do 04 lutego 2015 r. Wówczas to zostały mu powierzone obowiązki na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim, które sprawował do 19 kwietnia 2015 r., tj. do czasu mianowania na to stanowisko. Za swoje osiągnięcia został odznaczony w 2008 r. brązową, a w 2013 r. srebrną Odznaką Zasłużony Policjant.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim