1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Powalone drzewa, nieliczne awarie prądu w Ostrowie

Powalone drzewa, nieliczne awarie prądu w Ostrowie

01/04/2015 15:20  |  Dawid Bilski
Powalone drzewa, nieliczne awarie prądu w Ostrowie
fot. Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego rozpowszechniło we wtorek informację o zagrożeniu dotyczącym wystąpienia na terenie Wielkopolski silnych wiatrów. W Ostrowie siła porywu wiatru dochodziła do 70 km/h, opad deszczu z wczorajszej doby wyniósł 14,2 mm. Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego zebrał od służb, spółek i instytucji informacje o powstałych szkodach.


Największe podmuchy wiatru miały miejsce we wtorek. Silne podmuchy wiatru są także odczuwalne dziś. W tych dniach na terenie Ostrowa Wielkopolskiego służby i instytucje odnotowały poniższe szkody:


KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Dyspozytor poinformował, że na terenie miasta odnotowano 6 zdarzeń w których interweniowała straż pożarna:

- ul. Wrocławska, powalona drzewo, które znajdowało się na drodze,

- ul. Bema, uszkodzone opierzenie na budynku mieszkalnym,

- ul. Mylna, przechylona wiata przystanku autobusowego, która oparła się na pobliskie opłotowanie,

- ul. Głogowska (targowisko), poderwany przez wiatr namiot znajdował się na budynku sklepu Dino,

- ul. Wiklinowa, powalone drzewo uszkodziło zaparkowany samochód osobowy,

- ul. Cegłowa z uwagi na brak prądu, podtrzymano zasilanie respiratora agregatem prądotwórczym straży pożarnej.


ENERGA - OPERATOR S.A. - na terenie miasta wystąpiły nieliczne awaryjne wyłączenia prądu, które są usuwane.


MIEJSKI ZARZĄD DRÓG:

- złamana wierzba na wyspie w Parku Mickiewicza,

- Park 3 Maja, złamane drzewo od ulicy Żwirki,

- ulica Walczaka (od ulicy Ledóchowskiego), złamane drzewo,

- skwer na ulicy Krotoszyńskiej (przy samolocie), złamana topola.


MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI S.A. - poinformował, że nie wystąpiły szkody w mieniu zakładu oraz, że wszystkie autobusy liniowe kursują zgodnie z rozkładem jazdy.


MIEJSKI ZARZĄD DRÓG - zakład nie stwierdził żadnych strat.


MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ:

- przewrócony komin na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Waryńskiego 15 (koszt przemurowania z pracami powiązanymi ok. 7 tys. zł), zalanie mieszkania (z dachu) na ul. Asnyka 24, zalanie (z dachu) lokalu użytkowego Kolejowej 24.


MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI:

- spółka odnotowała liczne połamane gałęzie, połamane drzewa w centrum miasta i na obiekcie Piaski - Szczygliczka, natomiast w Parku Miejskim odnotowano pęknięte drzewo, które nadaje się do usunięcia.


TARGOWISKA MIEJSKIE - na terenie spółki nie odnotowano start w mieniu.


WODKAN - mienie spółki w żaden sposób nie zostało uszkodzone w związku z silnymi wiatrami - przepompownia i stacja uzdatniania wody działały prawidłowo.


OZC - nie wystąpiły żadne szkody w mieniu spółki.


Wydział Kultury i Sztuki UM -€“ strat w miejskich obiektach kultury nie stwierdzono.


Na podstawie informacji z Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami - nie wpłynęły do UM zgłoszenia od rolników o szkodach w uprawach.


Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego rozpowszechniło informację o zagrożeniu, doraźnie monitorowało sytuację i rozpoznano ilość zanotowanych zdarzeń. Siła porywu wiatru dochodziła do 70 km/h (odczyt ze stacji meteorologicznej na budynku UM), opad deszczu z wczorajszej doby wyniósł 14,2 mm (odczyt ze stacji pomiarowej IMGW). Sytuacja nie wymagała uruchomienia dalszych procedur reagowania zarządzania kryzysowego.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim