1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Wymieniasz dowód osobisty? Pamiętaj o nowym wzorze zdjęcia

Wymieniasz dowód osobisty? Pamiętaj o nowym wzorze zdjęcia

07/03/2015 08:26  |  Dawid Bilski
Wymieniasz dowód osobisty? Pamiętaj o nowym wzorze zdjęcia

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi zmiany od 1 marca br. przepisów dotyczących wzoru dowodu osobistego, a co za tym idzie wzoru fotografii umieszczonej w dowodzie osobistym przekazujemy kilka przydatnych informacji dla zakładów fotograficznych oraz osób ubiegających się o wydanie nowego dowodu.


Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 roku Nr 167, poz. 1131 ze zm.),


Art. 29. 2. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami..

3. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny…

4. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

- fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

- fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek

- do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię
o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB.


Wyżej podane wymogi dotyczące fotografii określono w § 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212).

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim