1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Miasto nie kupi obiektów Stali

Miasto nie kupi obiektów Stali

27/02/2015 14:39  |  Dawid Bilski
Miasto nie kupi obiektów Stali
Po sprawdzeniu stanu prawnego, finansowego, stanu technicznego zespół d/s zakupu obiektów Klubu Sportowego Stal przy ulicy Kusocińskiego wydał swoją opinię. W piątek prezydent Beata Klimek poinformowała, że Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski podjęła negatywną decyzję w zakresie zaproponowanej oferty przez władze klubu.

Poniżej treść oświadczenia Urzędu Miejskiego.

Szanowni Państwo,

w oparciu o te właśnie ustalenia, w imieniu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski pragnę poinformować, że na dzień dzisiejszy, tj. 27 lutego 2015 roku – nie ma uzasadnienia oraz racjonalnych przesłanek do przyjęcia złożonej oferty oraz nabycia wskazanych w niej obiektów.


Jeśli chodzi o zasadnicze motywy takiego rozstrzygnięcia, w pierwszej kolejności wskazać należy, iż:

1. Sytuacja finansowa klubu i obiektu nie jest jasna. Mimo pisemnych zapytań kierowanych do Zarządu Klubu, nie uzyskano wystarczającej informacji na temat zadłużenia klubu i obiektu oraz na temat kosztów utrzymania obiektu.


Zadłużenie klubu obciążone hipotekami wg stanu na dzień 09 lutego 2015 r. wynosi 1 mln 621 tys. 115,86 złotych. Według operatu szacunkowego przedstawionego przez Klub wynika za to, że wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kusocińskiego wynosi 3 mln 714 tys. złotych. Miasto zleciło z kolei uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie własnego operatu szacunkowego, który nie został wykonany do dnia dzisiejszego, ponieważ Klub utrudnia udostępnienie dokumentów niezbędnych do wykonania operatu.


2. Po wtóre na dzień dzisiejszy nie ma podstawy do zakupu przedmiotowej nieruchomości z uwagi na niezabezpieczenie środków finansowanych na ten cel. Ani budżet miasta, ani wieloletnia prognoza finansowa – nie zabezpiecza dziś środków finansowych z przeznaczeniem na taki zakup. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Nie ma więc dziś podstawy do zakupu, gdyż nie zabezpieczono funduszy na ten cel.


3. Zakupu nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym KS STAL na której znajdują się obiekty sportowe – nie przewiduje również Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego. Ewentualny zakup byłby zatem niezgodny z tym dokumentem.


4. I wreszcie koszty związane z utrzymaniem obiektu. Z przeprowadzonych ustaleń wynika, że niezbędne będą remonty, które wyceniane są na kwotę od 100 do 200 tysięcy złotych. Z kolei roczne utrzymanie obiektu na podstawie uzyskanych informacji o kosztach – mogłoby wynosić około pół miliona złotych. Ponadto wskazać należy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami – sprzedający powinien posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej, którego na dzień dzisiejszy nie posiada.


Szanowni Państwo, biorąc powyższe pod uwagę – podjęliśmy negatywną decyzję w zakresie proponowanej nam oferty zakupu obiektów. O tym fakcie poinformowaliśmy dziś Zarząd Stowarzyszenia Klubu Sportowego STAL oraz Prezydium Rady Miejskiej.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim