1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Radni PO za podwyżką czynszów

Radni PO za podwyżką czynszów

26/02/2015 19:22  |  Dawid Bilski
Radni PO za podwyżką czynszów

Przeciwko propozycji prezydent Beaty Klimek w sprawie dwuletniego zamrożenia stawek czynszowych za lokale mieszkalne i socjalne zagłosowało większość radnych Platformy Obywatelskiej oraz radny Wojciech Matuszczak. Taka decyzja radnych PO otwiera drogę do serii trzech 4-procentowych podwyżek stawek za czynsze. W sumie daje to aż 12-procentową podwyżkę.


- Kompletnie nie rozumiem tej antyspołecznej decyzji radnych PO. Zgłoszony przeze mnie projekt uchwały w sprawie dwuletniego zamrożenia stawek za czynsze w lokalach socjalnych i mieszkalnych był podyktowany trudną sytuacją finansową wielu mieszkańców. Mająca wejść w życie od 1 lipca 2015 seria 4-procentowych podwyżek za czynsze (w 2015, 2016 i 2017 roku) uderzy po kieszeniach ostrowian. Ludzie mogą nie udźwignąć wzrostu stawek za czynsze w sumie o 12 procent. Dlatego po konsultacjach i uzgodnieniach z zarządem MZGM - wniosłam projekt „zamrożenia” stawek za czynsze na dotychczasowym poziomie. Niestety radni Platformy nie rozumieją argumentów, z którymi zwracają się do mnie mieszkańcy -€“ mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.


Radnych Platformy nie przekonały też zapewnienia prezesa MZGM Ryszarda Wiśniewskiego, który w obszernej prezentacji tłumaczył podczas sesji, że zamrożenie stawek za czynsze nie obniży planowanych nakładów remontowych prowadzonych przez MZGM oraz nie wpłynie negatywnie na ogólną kondycję finansową spółki.


Zgodnie z przyjętymi w poprzedniej kadencji założeniami „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2013 -€“ 2017” -€“ radni Platformy potwierdzili coroczne 4-procentowe podwyżki czynszów za lokale mieszkalne i socjalne. Pierwsza podwyżka wynosząca 4% wejdzie w życie od 1 lipca br.


Tylko w tym roku, podwyżka spowoduje to, że od 1 lipca 2015 r., cena czynszu za metr kwadratowy mieszkania komunalnego wzrośnie z 6,39 do 6,65 zł za metr kwadratowy. W odniesieniu do lokali socjalnych cena czynszu wzrośnie z obecnych 2,55 zł za metr kwadratowy do 2,65 złotych. I na tym nie koniec. Bo według przyjętych założeń -€“ kolejna czteroprocentowa podwyżka od tej kwoty ma nastąpić w 2016 i 2017 roku. W sumie daje to aż 12-procentową podwyżkę stawek czynszów w latach 2015 - 2017.


Z taką nieustanną praktyką podwyżek od początku nie zgadzała się prezydent miasta Beata Klimek. Dlatego przygotowała projekt uchwały, który zakładał zamrożenie stawek czynszów przez najbliższe dwa lata. Temu projektowi sprzeciwili się radni Platformy, którzy zagłosowali za przyjętymi jeszcze w kadencji prezydenta Jarosława Urbaniaka założeniami uwzględniającymi podwyżki stawek za czynsze.


- Przykro mi, że radni Platformy nie wykazali się troską o budżety domowe mieszkańców i „skazali” ich na poniesienie dodatkowych kosztów związanych z mającymi wejść w życie podwyżkami - ocenia prezydent miasta Beata Klimek.


A warto dodać, że aktualnie obowiązujące stawki czynszu w Ostrowie należą już i tak do najwyższych w regionie. Jest to odpowiednio 6,39 zł za metr kwadratowy lokalu mieszkalnego oraz 2,55 zł za metr kwadratowy lokalu socjalnego.


Dla porównania:

w Gnieźnie jest to 6,18 zł (w lokalach mieszkalnych) i 1,24 zł (w lokalach socjalnych),

w Lesznie - 5,67 zł (w lokalach mieszkalnych) i 1,42 zł (w lokalach socjalnych),

w Jarocinie - 4,60 zł (w lokalach mieszkalnych) i 1,60 zł (w lokalach socjalnych),

w Kaliszu - 4,84 zł (w lokalach mieszkalnych) i 1,20 zł (w lokalach socjalnych).


Decyzja radnych PO, jaką podjęli podczas środowej Sesji Rady Miejskiej - spowoduje jeszcze większe stawki za czynsze w Ostrowie Wielkopolskim.Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim