1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. RZZO powstanie do końca roku

RZZO powstanie do końca roku

24/02/2015 16:45  |  Dawid Bilski
RZZO powstanie do końca roku
fot. Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego

W siedzibie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów podpisano umowę na projekt i wykonanie robót budowlanych dotyczących rozbudowy RZZO w Ostrowie Wielkopolskim. Ostrowska spółka założona została w 2011 roku, a cały proces aplikacyjny o środki zewnętrzne trwał aż 1,5 roku. Z uwagi na fakt, że spółce przyznana została dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizacja tej inwestycji musi zakończyć się do końca 2015 roku.


Na uroczystym podpisaniu umowy pomiędzy spółką RZZO a wykonawcą inwestycji firmą BUDIMEX obecni byli przedstawiciele udziałowców ostrowskiej spółki. Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski reprezentowała prezydent miasta Beata Klimek.


Wśród zaproszonych gości znalazła się również Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Mariola Górniak, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, a także Hanna Grunt, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Zaangażowani w projekt podkreślali, że droga od założenia spółki do podpisania umowy na wykonanie projektu i prac budowlanych była bardzo trudna. Spółka założona została w 2011 roku, a w sierpniu 2012 roku rozpoczęto starania o środki zewnętrzne. Proces aplikacyjny trwał aż 1,5 roku.

- Ministerstwo Środowiska bardzo długo procedowało ten projekt, mieliśmy mnóstwo uwag ze strony ekspertów zewnętrznych ministerstwa - musieliśmy aż dwa razy zmieniać Program Funkcjonalno Użytkowy i realizować wszystkie, nieraz wykluczające się opinie - mówi Karolina Pilarczyk - Dworaczyńska, wiceprezes Zarządu RZZO.


W kwietniu 2014 roku podpisano z Ministerstwem Środowiska umowę o dofinansowanie. Spółka otrzymała także promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na poziomie 20 milionów złotych w zakresie preferencyjnej pożyczki. Montaż finansowy domknęły dwa postępowania przetargowe na kredyty komercyjne.


W maju 2014 roku ogłoszono przetarg na inżyniera kontraktu, który po wyłonieniu musiał zaakceptować dokumentację przetargową oraz Program Funkcjonalno Użytkowy.

We wrześniu 2014 roku ogłoszony został przetarg na wykonawcę projektu i robót budowlanych. Ze względu na odwołania jego rozstrzygnięcie przeciągnęło się przez co wykonawcę wyłoniono dopiero 9 lutego 2015 roku. Poniedziałkowe podpisanie umowy rozpoczęło procedurę realizacyjną.


Tak długa realizacja kolejnych etapów inwestycji spowodowała, że pozostało niewiele czasu na sama budowę instalacji. Ze względu na fakt, że inwestycja wsparta została środkami unijnymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko prace projektowe i budowlane muszą być zakończone do końca 2015 roku.

- Jesteśmy pod presją czasu. Trudności dodaje fakt, że budowa będzie odbywała się na terenie istniejącej spółki. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO obsługuje na dziś dziewięć gmin. To również powoduje, że stopień trudności tego zadania będzie jeszcze większy - dodaje Andrzej Strykowski, prezes zarządu RZZO.


Wykonawcą prac będzie firma BUDIMEX S.A., która złożyła najkorzystniejszą ofertę w ramach prowadzonego przez RZZO postępowania przetargowego. Inwestycja zrealizowana zostanie ostatecznie za kwotę 36.066.871,80 zł brutto (początkowo inwestycję szacowano na 46 milionów złotych, po przetargu okazało się, że kwota realizacji będzie niższa).


Umowę podpisał zarząd RZZO w składzie Andrzej Strykowski i Karolina Pilarczyk - Dworaczyńska, a ze strony firmy BUDIMEX Marcin Buchla, dyrektor ds. handlowych.


RZZO powstanie przy ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie na bazie infrastruktury Miejskiego Zakładu Oczyszczania i obsługiwać będzie około 350 tys. mieszkańców z 21 gmin.

- Spółkę czeka bardzo poważne wyzwanie. Do końca tego roku muszą zostać zakończone prace budowlane ostrowskiej instalacji, najważniejsze jednak, by po jej powstaniu uzyskać taki strumień odpadów, by inwestycja ta była opłacalna. Liczymy, że mieszkańcy 21 gmin związanych z Regionalnym Zakładem Zagospodarowania Odpadów taki strumień zapewnią - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.


Podczas spotkania zaprezentowano też główne założenia projektowe i technologiczne. Projektantem rozbudowy instalacji w Ostrowie Wielkopolskim jest współpracująca z firmą BUDIMEX firma HEKO z Poznania.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim