1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Trzy nowe stowarzyszenia w Ostrowie

Trzy nowe stowarzyszenia w Ostrowie

13/02/2015 15:55  |  Dawid Bilski
Trzy nowe stowarzyszenia w Ostrowie
fot. Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego
Stowarzyszenie „VariATA Pod Latającą Rybą”, „Plenerowy Ostrów”, i „Czas dla dzieci” to trzy nowe organizacje pozarządowe, które rozpoczęły swoją działalność w Ostrowie Wielkopolskim.


Stowarzyszenia powstały w ramach projektu pn. „Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na który miasto - przy pomocy i w partnerstwie z Ostrowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku - pozyskało środki unijne.


Podczas pokonywania kolejnych etapów utworzenia i zarejestrowania stowarzyszeń grupy uzyskały od miasta pomoc w zakresie tworzenia zapisów statutów oraz przy przygotowaniu niezbędnych dokumentów na zebrania założycielskie.


- Osoby, które chciały zarejestrować stowarzyszenie uzyskały również pomoc w wypełnieniu wniosków o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dzięki udzielonej pomocy stowarzyszenia zostały pomyślnie zarejestrowanie - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.


Mieszkańcy Ostrowa, którzy chcieliby skorzystać z pomocy miasta przy założeniu stowarzyszenia nadal mogą z takiej pomocy skorzystać.

- Zapraszamy wszystkich mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego chcących założyć stowarzyszenie lub fundację do korzystania z bezpłatnych usług prawnych i księgowych świadczonych w Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich zlokalizowanym w ostrowskim Ratuszu - zachęca prezydent miasta.


- Cieszymy się z faktu, że na terenie Ostrowa Wielkopolskiego powstały nowe stowarzyszenia, które podejmują działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych -€“ dodaje Józef Kozan Prezes Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.


Zakres zainteresowań członków nowych stowarzyszeń to fotografia, aktywizacja i promocja kultury, a także rozwój dzieci.

- Stowarzyszenie „Plenerowy Ostrów” ma na celu rozwijanie wśród swoich członków umiejętności wiedzy i sztuki fotograficznej oraz popularyzację fotografii na zewnątrz we wszystkich jej dziedzinach -€“ tłumaczy Alicja Bednarczyk, prezes Stowarzyszenia „Plenerowy Ostrów”.


- Aktywizacja życia kulturowego oraz działalność związana z promocją kultury, a także działanie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu oraz kraju to cele Stowarzyszenie „VariATA Pod Latającą Rybą” €- informuje Beata Michno, prezes Stowarzyszenia „VariATA Pod Latającą Rybą”.


- Celem Stowarzyszenia „Czas dla dzieci” jest pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów dotyczących wychowania dzieci oraz organizowaniu życia rodzinnego i zawodowego, a także wspieranie rozwoju dzieci -€“ dodaje Joanna Lisiak Prezes Stowarzyszenia „Czas dla dzieci”.

Nowym stowarzyszeniom życzymy sukcesów i wytrwałości podczas realizacji swoich projektów, natomiast ostrowskim grupom nieformalnym deklarujemy daleko idącą pomoc podczas działań na rzecz tworzenia i rejestracji fundacji bądź stowarzyszenia.