1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Stawki za czynsz nie wzrosną?

Stawki za czynsz nie wzrosną?

10/02/2015 16:54  |  Dawid Bilski
Stawki za czynsz nie wzrosną?
fot. Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego

Dwuletnie zamrożenie wysokości opłat czynszowych za lokale mieszkalne i socjalne będące w zasobie MZGM - proponuje prezydent miasta Beata Klimek. To odpowiedź na zaplanowane jeszcze przez poprzednie władze miasta 4-procentowe podwyżki czynszów, które mają wejść w życie od 1 lipca 2015 roku.


Zgodnie z przyjętymi w poprzedniej kadencji założeniami „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2013 - 2017” - zaplanowano serię 4-procentowych podwyżek za lokale mieszkalne i socjalne w roku 2015, 2016 i 2017. Takiej 12-procentowej podwyżce przeciwna jest prezydent miasta Beata Klimek, która uważa, że tak wysokie podwyżki będą zbyt dotkliwe dla mieszkańców.


Tylko w tym roku, gdyby podwyżki weszły w życie od 1 lipca 2015 r., cena czynszu za metr kwadratowy mieszkania komunalnego wzrosła by z 6,39 do 6,65 zł za metr kwadratowy. W odniesieniu do lokali socjalnych cena czynszu wzrosła by z obecnych 2,55 zł za metr kwadratowy do 2,65 złotych.


I na tym nie koniec. Bo według założeń przyjętych w poprzedniej kadencji – kolejna czteroprocentowa podwyżka od tej kwoty miała by nastąpić w 2016 i 2017 roku. W sumie daje to aż 12-procentową podwyżkę stawek czynszów w latach 2015 - 2017.


Z nieustanną praktyką podwyżek nie zgadza się prezydent miasta Beata Klimek. Dlatego przygotowała projekt uchwały, który zakłada zamrożenie stawek czynszów przez najbliższe dwa lata. Uchwała będzie głosowana na sesji 25 lutego.


Obecne stawki w odniesieniu do lokali mieszkalnych wynoszą 6,39 zł za metr kwadratowy oraz 2,55 zł za metr kwadratowy w odniesieniu do lokali socjalnych. Gdyby radni zgodzili się przyjąć uchwałę zaproponowaną przez prezydent Beatę Klimek -€“ stawki te zostałyby utrzymane na tym samym poziomie przez najbliższe dwa lata.


Według prezydent Beaty Klimek, w związku z kontrowersjami związanymi z kosztami dotyczącymi wysokości opłat czynszowych w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, pobieranymi przez MZGM Sp. z o.o. - uzasadnione jest „zamrożenie” stawek czynszowych w najbliższych latach.


- W obecnej sytuacji, wielu mieszkańców zasobów komunalnych naszego miasta w kontekście trudnej sytuacji finansowej, mogłoby nie udźwignąć skutków planowanej przez poprzednie władze miasta podwyżki czynszów. Istnieje ryzyko, że coraz więcej osób mogłoby przestać wywiązywać się ze zobowiązań finansowych, generując kolejne zaległości, które jednocześnie przekładałyby się na zmniejszenie ściągalności czynszu -€“ wyjaśnia prezydent Beata Klimek.


Aktualnie stawka bazowa czynszu dla lokali mieszkalnych wynosi 6,39 za metr kwadratowy i jest relatywnie wysoka w stosunku do stawek w najbliższym otoczeniu, tj. Kalisza, Krotoszyna czy Kępna.


Stąd zasadne wydaje się zamrożenie dotychczasowych stawek czynszu zarówno w odniesieniu do lokali mieszkalnych, jak i socjalnych na co najmniej dwa najbliższe lata.

- Chcę jednocześnie podkreślić, że zamrożenie czynszów mieszkalnych nie spowoduje zmniejszenia nakładów remontowych przewidzianych do poniesienia w roku 2015, w stosunku do nakładów poniesionych w  2014 roku - dodaje prezydent miasta Beata Klimek.


Spółka przewiduje się bowiem oszczędności związane m.in. ze zmniejszeniem kosztów zarządu. Efekt oszczędnościowy ma być również osiągnięty dzięki poprawie ściągalności wierzytelności.


Stawka czynszu za lokale użytkowe w 2015 roku bez zmian

Prezydent Beata Klimek poinformowała również, że nie przewiduje podwyżek czynszów za lokale użytkowe w 2015 roku. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom lokalnych przedsiębiorców, głównie z centrum miasta, którzy sygnalizują, że trudno im konkurować z wielkopowierzchniowymi marketami i galeriami handlowymi.


- Takie argumenty bezwzględnie należy brać pod uwagę i dlatego w roku 2015 podwyżek nie będzie. Mam nadzieję, że zaproponowany przez nas program rewitalizacji Śródmieścia wpłynie na poprawę atrakcyjności naszego centrum, a tym samym na zwiększenie handlu i usług w tej części miasta. Na razie musimy pomóc przetrwać ten trudny czas naszym przedsiębiorcom i dlatego nie będziemy podnosić stawek czynszów za lokale użytkowe - dodaje Beata Klimek.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim