1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Prezydenci Ostrowa i Kalisza napisali list do Ewy Kopacz

Prezydenci Ostrowa i Kalisza napisali list do Ewy Kopacz

06/02/2015 16:47  |  Dawid Bilski
Prezydenci Ostrowa i Kalisza napisali list do Ewy Kopacz

Z pismem do premier Ewy Kopacz zwrócili się prezydenci Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego. Grzegorz Sapiński oraz Beata Klimek wnioskują w nim o włączenie rozbudowy drogi krajowej nr 25 (m.in. na odcinku Ostrów -Kalisz) do przygotowywanego projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu Budowy Dróg Krajowych do 2020 roku. Pod dokumentem podpisali się także pozostali włodarze wchodzących w skład Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej.


Celem tych zabiegów jest uzyskanie połączenia o standardzie drogi dwujezdniowej o czterech pasach ruchu, a więc drogi ekspresowej. Takie rozwiązanie zapewniałoby z jednej strony właściwy układ powiązań między poszczególnymi miastami i gminami Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej, a z drugiej - szybkie i bezpieczne powiązania zewnętrzne.


„Nie sposób jednak mówić o rozwoju Aglomeracji bez rozbudowy najważniejszego czynnika spajającego, tj. strategicznej dla naszego regionu, drogi krajowej nr 25, która stanowi niejako kręgosłup sieci dróg Południowej Wielkopolski i Aglomeracji Kalisko -€“ Ostrowskiej. Droga ta to najszybsze i najkrótsze połączenie między największymi miastami Południowej Wielkopolski Kaliszem i Ostrowem Wielkopolskim oraz znajdującymi się między nimi Nowymi Skalmierzycami”. -€“ czytamy w piśmie podpisanym przez prezydentów Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego.


Włodarze podkreślają w nim, że trasa niemal na całym odcinku ma jedną jezdnię o dwóch pasach ruchu. Jest to zdecydowanie niezadowalające pod względem technicznym i funkcjonalnym połączenie drogowe. W ich ocenie zdecydowanie nie można go zaliczyć do czynników spajających gminy i powiaty położone na terenie Aglomeracji.


Wskazują przy tym, że droga krajowa nr 25 stanowi strategiczne powiązanie zewnętrzne Aglomeracji. Jest tzw. „oknem na świat” dla ponad 20 samorządów położonych na terenie aglomeracji. Zapewnia dojazd do autostrady A-2 (węzeł koniński), a przez to możliwość szybkiego dojazdu do Warszawy, jak również poprzez sieć dróg krajowych do północnych dzielnic kraju (Trójmiasto, Warmia, Mazury).


Sygnatariusze pisma podkreślają przy tym, że DK nr 25 umożliwia dojazd do drogi ekspresowej S-11 (węzeł Ostrów Wielkopolski), umożliwiającej wyjazd z aglomeracji zarówno w kierunku południowym (Śląsk), jak i północnym (Pomorze), a także dojazd do drogi ekspresowej S-8 (węzeł Oleśnicki), przez co Aglomeracja uzyskuje szybkie połączenie z Wrocławiem.


„Niżej podpisani, wyłonieni przez społeczeństwo w ostatnich wyborach samorządowych, reprezentanci gmin, miast powiatów Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” składają zatem wniosek o włączenie do przygotowywanego obecnie projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 -€“ 2020”, rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku od węzła w rejonie Oleśnicy do węzła w rejonie Konina wraz z obejściem drogowym miasta Kalisza, w celu uzyskania połączenia komunikacyjnego o standardzie drogi dwujezdniowej o czterech pasach ruchu, z gorącą prośbą o wsparcie Pani Premier dla tego wniosku i jego uwzględnienie w tymże dokumencie” – czytamy w ostatnim passusie pisma do premier Ewy Kopacz.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim